Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

En annorlunda skrivprocess

Vi har intervjuat Birgitta Elmquist, författare till boken Psykoterapi - de sex grundläggande kompetenserna. Hennes medförfattare Leif Havnesköld gick tragiskt nog bort 2017. Birgitta avslutade därför boken ensam.

Hur har processen sett ut för dig och hur var det att slutföra boken på egen hand?

Leif hade avsatt mycket tid för manuset under sommaren 2017. Vi hade kontakt lite då och då och förberedde höstens projekt. När han avled hastigt i augusti kändes det overkligt. Inte långt efter begravningen frågade hans nu vuxna barn om jag ville fullfölja boken och jag sa ja utan att reflektera. Det kändes som ett naturligt svar utifrån vårt långa intensiva samarbete.

Jag tog ansats i den gemensamma erfarenhet vi haft under många år och i alla diskussioner kring essensen i psykoterapi och i psykoterapeutyrket. Leif avsåg att sammanfatta sin professionella kunskap och att föra den vidare till kollegor och blivande terapeuter. Eftersom jag tog uppdraget att slutföra boken, fick även jag en möjlighet att reflektera över och summera min erfarenhet. Jag använder genomgående det personliga pronomenet ”vi” i boken och nu, när boken är färdig, känns det som om boken avspeglar vår samlade kunskap.  

Boken tar upp sex kärnkompetenser som är gemensamma för det goda kliniska arbetet – varför valde ni att skriva en bok om just detta?

Vad behövs för att bli en bra psykoterapeut? Det är den centrala frågan för psykoterapeuter och alla som sysslar med utbildning av psykoterapeuter. Ofta betonas kunskap i en specifik metod. Vi vill förmedla ett perspektiv som beskriver empiriskt grundade, övergripande, kärnkompetenser. Dessa är gemensamma för god psykoterapi oavsett metod och behöver utvecklas och fördjupas under loppet av hela den professionella karriären.

Vem tycker du borde läsa er bok?

Initialt ville vi rikta oss till psykoterapeuter och psykologer under den grundläggande utbildningen och boken kräver därför ingen förkunskap i psykoterapi. Nu, när boken är färdig, tror jag att den även har nya perspektiv att erbjuda erfarna psykoterapeuter och lärare och handledare i psykoterapi. Förhoppningen är att den kan bidra till ökad nyfikenhet och diskussion över metodgränserna. 

Nyfiken på författaren?

Birgitta Elmquist är socionom, leg. psykoterapeut och utbildad lärare/handledare i psykoterapi. Hon har internationell certifiering i affektfokuserad terapi med speciell inriktning mot APT. Birgitta har bred yrkeserfarenhet och har under drygt 30 år kombinerat psykoterapeutisk verksamhet med arbete som lärare och handledare. Birgitta var studierektor för SAPU under samma period som Leif var rektor. I dag arbetar hon deltid på Stockholms universitet och i övrigt i egen verksamhet.