Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kommande

Grundbok i logopedi

Logopedi är både ett vetenskapsområde och ett verksamhetsområde som rör diagnostik och intervention av språk-, tal- och röststörningar samt ät- och sväljstörningar. Klinisk logopedi inkluderar många typer av tillstånd och funktionsnedsättningar, både de som är medfödda och de som är förvärvade senare i livet. Gemensamt för all verksamhet inom logopedi är målsättningen att hjälpa personer att förbättra sina språk-, tal-, röst-, ät- och sväljfunktioner. De logopediska insatserna syftar även ti...

Läs mer

Logopedi är både ett vetenskapsområde och ett verksamhetsområde som rör diagnostik och intervention av språk-, tal- och röststörningar samt ät- och sväljstörningar. Klinisk logopedi inkluderar många typer av tillstånd och funktionsnedsättningar, både de som är medfödda och de som är förvärvade senare i livet. Gemensamt för all verksamhet inom logopedi är målsättningen att hjälpa personer att förbättra sina språk-, tal-, röst-, ät- och sväljfunktioner. De logopediska insatserna syftar även till att både barn och vuxna med kommunikations- eller ät- och sväljstörningar ska kunna leva på bästa sätt med de svårigheter som kvarstår, för att uppnå så goda förutsättningar för kommunikation, ätande och delaktighet som möjligt. Grundbok i LOGOPEDI är en omfattande introduktion till ämnet. De fem olika delarna består av 41 kapitel skrivna av 57 författare. Del I introducerar läsaren till logopedin som profession och ämne. Del II beskriver utvecklingsrelaterade språk- och talstörningar och därefter följer del III som handlar om förvärvade språk- och talstörningar. Del IV handlar om röststörningar och del V om ät- och sväljstörningar. Varje del börjar med ett kapitel som ger en teoretisk översikt och avslutas med två kapitel om bedömning respektive intervention. Till boken finns en digital del med kompletterande material. Boken är avsedd för studerande vid logopedutbildningarna och är samtidigt en både bred och djup källa till information och fortbildning om logopedi för yrkesutövare inom logopedi och andra professioner.

Stäng

Författare

 ;