Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ny lärobok i takt med tiden

Dagens undervisning i infektionsmedicin brukar ske i seminarieform, där läraren tillsammans med sina studenter diskuterar symptomen, statusfynd och undersökningsresultat. De traditionella faktaspäckade läroböckerna har inte haft plats för patientfall eller diskussioner.

– För studenterna har det varit svårt att plugga in så mycket fakta utan att riktigt veta vad som är viktigt och hur man ska tänka i den specifika situationen i mötet mellan läkare och patient. Jag och andra lärare i infektionsmedicin har saknat en lärobok anpassad till det sätt vi undervisar på, säger Bertil Christensson, professor på institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Bertil Christensson är initiativtagare till och redaktör för Infektionsmedicin – Kliniska situationer. Han och de 18 medförfattarna har lång erfarenhet av såväl kliniskt arbete i infektionsmedicin som av undervisning. Varje kapitel inleds med en beskrivning av ett patientfall som alla blivande läkare kan komma att möta på till exempel en vårdcentral eller akutmottagning.

Under läsningen uppmuntras studenterna att tänka själva och formulera troliga differentialdiagnoser. Vad är mest troligt? Vad är viktigast? Vad är mest bråttom? Hur ska jag gå vidare för att bekräfta eller förkasta den mest troliga diagnosen? Trots det annorlunda pedagogiska upplägget är mängden fakta fullt jämförbar med konventionella läroböcker, dessutom innehåller den här boken ett antibiotikakapitel, som tidigare läroböcker har saknat.

– Vår bok lägger också stor vikt vid patogenesen. Att förstå varför man blir sjuk är en förutsättning för att lära sig, säger Bertil Christensson. Man kan faktiskt läsa boken som en deckare där man slår upp ett kapitel där man inte har en aning om vad det rör sig om, och ser om man kan lösa problemet. Vill man å andra sidan slå upp och läsa om en specifik infektion eller bakterie kan man använda sakregistret.

Nyfiken på redaktören?

Bertil Christensson, professor, avd. för infektionsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet.