Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

3 snabba frågor till Fredrik B. Andersson

I boken Kriminologins grunder ges grundläggande kunskap om ämnet, vad är det som skiljer din bok från andra introducerande kursböcker inom kriminologi?

Språkbruket och illustrationerna gör det enklare att komma in i ämnet. Boken är en introduktionsbok på riktigt. Den ger rötterna för att bygga vidare på trädet Kriminologi med alla dess grenar.

Vad är det som gör att boken lämpar sig väl för både utbildning på gymnasieskolor och för kortare introduktionskurser på universitetet?

Språket igen. Boken är en bra övergångsbok. Steget från gymnasiet till universitet kan enligt min erfarenhet vara stor för många studenter. Att då få ta del av en introduktionsbok som inte är flera hundra sidor tjock och skrivet på ett traditionellt akademiskt sätt minskar steget mellan gymnasieskolan och universitetet. Boken är helt enkelt en bra introduktionsbok för universitetet där fördjupning av bokens alla delar kommer snabbt i nästkommande fördjupningskurser. Boken kan också användas tillsammans med exempelvis vetenskapliga artiklar vilket då både breddar och fördjupar bokens innehåll.

Boken är också en bra grundbok för gymnasiet då eleven får en mycket stor förståelse kring vad kriminologi egentligen är. Är det att sitta i tv och kommentera rättsfall? Utreder kriminologer mord? Vad kan kriminalitet bero på? 

Dessutom är ambitionen med boken att den ska fungera som ett bra underlag och stöd för läraren att bygga sin undervisning kring.   

Vad vill du att läsaren ska ta med sig för tankar eller lärdomar efter att ha läst boken?

Att det finns ofta inget ja eller nej och det är inte alltid svart eller vitt, det är inte så enkelt. Kriminologi är superintressant med stora inslag av ”det beror på omständigheter”. Det är ett mångfacetterat ämne och min förhoppning är att läsaren vill lära sig mer efter att ha läst min bok!

Nyfiken på författaren?

Fredrik Bo Andersson är studierektor och universitets­adjunkt i kriminologi på Mittuniversitetet. Sedan våren 2020 är han också utnämnd till meriterad lärare i kriminologi. Tidigare var han chef för Kriminalvårdens personalutbildning i Region Nord efter många år med olika befattningar inom Kriminalvården. Dessutom var han under en kortare period enhetschef för en psykiatrisk allvårdsenhet och missbruksvård.