Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Didaktiken öppnar vägar till undervisning i förskolan

Intervju med Ann-Christine Vallberg Roth

Sedan 2019 är undervisning en del av för­skolans läroplan. Med det följer också ett behov av att utveckla nya vägar för undervisning i förskolan, baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Med boken Didaktik – flerstämmig undervisning i förskolan vill redaktören Ann­-Christine Vallberg Roth bidra till det, genom att samla exempel på förskol­lärares undervisningsutveckling, i samklang med forskning, förskolans styrdokument och barnens behov.

Ann-­Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö universitet. Under de senaste åren har hon, tillsammans med flera forskarkollegor, varit involverad i FoU­program om undervisning i förskola, ett samarbete mel­lan Malmö universitet, Institutet för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola (Ifous) och ett flertal svenska kommuner.

– Programmet handlar om att tillsammans med förskollärare och ledare söka och prö­va undervisning som begrepp i förskola, base­rat på utveckling av didaktiska modeller, säger Ann-­Christine Vallberg Roth.

”Vi vill tillsammans söka och pröva undervisning som begrepp i förskolan.”

Här blir begreppet ”flerstämmig undervisning” centralt. Med det menas att undervisningsmodeller utvecklas och prövas i dialog mellan forskning,  ledare och medverkande förskollärare och barn – och att undervisning inte ser likadan ut för alla överallt och hela tiden.

– Vi utgår inte från att det finns en enda teori som kan innesluta den totala undervisningssituationen. Frågan blir vad och hur vi kan undervisa, inte vad och hur vi ska undervisa.

I boken finns många exempel på hur förskollärare har prövat olika undervisningsupplägg, i ämnen som matematik, musik och värdearbete. Till exem­pel en didaktisk modell för musikundervisning i förskolan, där musikens emotionella, akustiska och motoriska dimensioner kan utvecklas. Eller hur ryt­matiken, en kombination av musik och matematik, kan utnyttja teorier kring så kallat rhizosomatiskt lärande och pröva en undervisning som tillåts gå lite hit och dit.

– Jag hoppas att boken kan ge stöd i att vidare­utveckla undervisning i förskolan som öppet kan prövas utifrån flerstämmiga vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter. I grunden handlar det om likvärdighet och demokrati, att möta barn som unika individer på ett finstämt och taktfullt sätt, avslutar Ann­Christine Vallberg Roth.