Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att tänka vetenskapligt

Även de mest meriterade akademikerna har en gång varit osäkra nybörjare. Det påminner Eddy Nehls oss om i boken Nybörjarens guide till vetenskapligt
tänkande som handlar om hur var och en kan utveckla sitt kritiskt analyserande tänkande och inspireras i sina högskolestudier.

Vad är unikt med denna bok jämfört med andra böcker om vetenskapsteori?

– Jag har länge saknat en bok som fokuserar mer på hur man kan tänka för att utveckla vetenskaplig kompetens på egen hand och mindre på hur man ska göra när man skriver uppsats. Att enbart tala om för studenterna hur man ska göra för att resultaten ska bli bra leder inte till att de utvecklar den helt nödvändiga förmågan att tänka kritiskt. Ambitionen med boken är därför att istället väcka intresse för forskning och förmedla förståelse för det vetenskapliga hantverket. Det är insikter man har nytta av resten av livet oavsett vad man gör.

Hur kan den som undervisar på universitetsnivå främja studenternas förmåga att tänka kritiskt och individuellt?

– Den förmågan måste studenten utveckla på egen hand, på sitt eget sätt och utifrån sina egna förut­sättningar. Om man bara övertar en färdig modell och gör som man blir tillsagd så är man varken självständig eller kritisk och då blir studierna inte högskolemässiga. Erfarenheten säger mig att det inte finns några genvägar till kunskap och personlig utveckling, man måste helt enkelt våga kasta sig ut. Lärarens uppgift är att uppmuntra, stötta och se till att studenterna inte skadar sig när de försöker.

Ett av bokens budskap är att ett bristande själv­förtroende samt viss förvirring kan vara till fördel när man tar sig an vetenskapsvärlden. På vilket sätt då?

– Genom åren har jag funderat mycket på själv­för­troende och självkänsla eftersom jag länge upplevde brist på båda. Jag har upptäckt att bristande självförtroende gör mig mindre prestigefull, vilket gör det lättare att ändra uppfattning i mötet med ny kunskap och bättre argument. Förvirring är bra eftersom det gör att man möter verkligheten med färre förutfattade meningar än den som är trygg och säker på sin sak.

Nyfiken på författaren?

Eddy Nehls arbetar som lektor i kulturvetenskap och undervisar i företagsekonomin på Högskolan Väst, Trollhättan. Hans forskningsintresse
är kultur och kunskap i vid mening. Just nu håller han på att avsluta en bok om mellanrum, och har tidigare forskat om kulturella perspektiv på alkohol och droger samt förutsättningar för jämställdhet i åkerinäringen. Foto: Agnes Jostelius