Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att gestalta vetenskaplig text

Ett stöd till studenter som vill utveckla det vetenskapliga hantverket

Er bok handlar om att gestalta vetenskapliga texter – varför använder ni detta begrepp och vad betyder det i sammanhanget? 

I boken riktar vi in oss på det vetenskapliga hantverket. Då vi hållit kurser och seminarier på engelska har vi i titeln använt orden “creating and shaping” som fångar in den kreativa och formande innebörd vi lägger i ordet gestalta. Gestalta anknyter till ord som konstruera eller att ge form åt en text. Att gestalta ser vi som en skapande process. Resultatet är ämnat att bli en självständig helhet som inte tidigare existerat.

Att skriva uppsats är i allmänhet den del av studierna som kräver stor självständighet av studenten. Det är just där vi noterat att det finns ett behov av vår bok. Hur skall studenten snabbt komma in i den kreativa delen av skrivprocessen?

Hur skiljer sig er bok från andra skriv- och uppsatshandböcker? 

Det råder ju ingen brist vare sig på böcker i metodologi eller i akademiskt skrivande. När vi hållit kurser i olika nordiska länder, och i en så avvikande kontext som Tanzania, har vi märkt att studenter haft svårigheter att tänka samman innehållet i uppsatser och avhandlingar till en helhet. Att skriva uppsats är i allmänhet den del av studierna som kräver stor självständighet av studenten. Det är just där vi noterat att det finns ett behov av vår bok. Hur skall studenten snabbt komma in i den kreativa delen av skrivprocessen?


Är boken användbar inom samtliga vetenskapliga discipliner, eller är den mer användbar inom vissa områden? 

Vi har utformat boken så att den ska vara brett användbar inom flera olika vetenskapsområden. I grunden finns en IMRaD-struktur som är allmänt använd för att bygga upp vetenskapliga publikationer. Men naturligtvis är vi påverkade av vår bakgrund som är knuten samhällsvetenskap och humaniora.  

Om författarna

Sven-Erik Hansén (PhD) är professor emeritus i pedagogik vid Åbo Akademi i Finland och har fungerat som professor II vid lärosäten i Norge. Jessica Aspfors (PhD) är äldre universitetslektor i pedagogik vid Åbo Akademi i Finland och professor i pedagogik vid Nord universitet i Norge. Gunilla Eklund (PhD) är äldre universitetslektor i pedagogik vid Åbo Akademi i Finland och har fungerat som professor II vid OsloMet i Norge. Tom Wikman (PhD, BS) är seniorforskare vid Åbo Akademi i Finland.