Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

För en hållbar industri

Jan-Eric Ståhl är professor i industriell produktion. Tillsammans med Christina Windmark, biträdande universitetslektor i samma ämne, har han skrivit Industriella produktionssystem – länken mellan teknik och ekonomi för global hållbarhet.

– Det är ingen traditionell lärobok. Vi talar inte om hur det går till i industrin utan snarare hur man borde göra, säger han. Boken baserar sig på forskning inom industriell produktion och ges ut på både svenska och engelska. En viktig del är att visa hur länken mellan teknik och ekonomi kan etableras.

– I dag sköter produktionstekniker tekniken och ekonomer som inte förstår sig på teknik gör de ekonomiska kalkylerna. Vi analyserar istället tekniken ur ekonomiskt hänseende och låter tekniken ligga till grund för ekonomin. Det kan handla om att belysa spridning av kostnader. Verktyg som företag köper in kostar olika mycket, bland annat beroende på vald leverantör. Vi använder statistiska metoder för att beskriva sannolika kostnadsutfall, säger Jan-Eric Ståhl.

Tillvägagångssättet kan bidra till långsiktig hållbarhet och ekonomisk effektivitet.

– Den billigaste utrustningen ger inte alltid de lägsta kostnaderna. Det handlar om att använda bra och återvinningsbart material med lite spill. Hållbarhetsaspekter adresseras inte inom andra produktionsfilosofier, som lean production, även om resurseffektivitet är ett starkt argument för hållbarhet. Vi vill visa att resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet går hand i hand med konkurrenskraft och god ekonomi. Det trodde man inte på 90-talet, säger Jan-Eric Ståhl.

– Det som gör boken unik är att vi går på djupet och tittar på de enskilda kostnaderna för att tillverka en produkt och kopplar det till hållbarhet. Tidigare har man valt teknik efter kostnad och prestanda, men samma synsätt går att använda för att utvärdera hållbarheten i tillverkningen. Boken är i högsta grad aktuell. Vi minskar inte direkt vår konsumtion i samhället utan måste tillverka våra produkter på ett effektivare och mer hållbart sätt, säger Christina Windmark.

Industriella produktionssystem är tänkt att fungera som beslutsunderlag för tekniker, industrichefer och inköpspersonal.

– Boken tillför ett nytt teknoekonomiskt synsätt. Akademin och industrin ska kunna använda boken för att få insikt i hur man kan göra saker smartare. Alla industrier som tillverkar något kan dra nytta av boken, oavsett om företaget tillverkar sylt, kugghjul eller bilar, säger Christina Windmark.

Boken utkommer under hösten 2021.

Nyfiken på författarna?

Jan-Eric Ståhl är professor i industriell produktion vid Lunds tekniska högskola. Han doktorerade 1986 på en avhandling om verktygshaverier vid skärande bearbetning. Det senaste decenniet har hans forskning fokuserat på att ta fram teknoekonomiska modeller som länkar samman teknik och ekonomi.

Christina Windmark är biträdande universitetslektor i industriellproduktion
vid Lunds tekniska högskola. Hon tog sin examen i maskinteknik med inriktning produktion i augusti 2011 och forskar inom tillverkningsekonomi.