Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitalisering och hållbarhetsfrågor ställer högre krav på kvalitetsutvecklingen

Förändringar i affärs- och samhällslandskapet har skapat ett behov av uppdaterad litteratur inom kvalitetsområdet. Författarna Bengt Klefsjö och Bo Bergman har därför fortsatt utvecklingen av klassikern Kvalitet från behov till användning från 1990, som nu kommit ut i en sjätte upplaga.

Ständig utveckling inom kvalitetsområdet
Under 90-talet började en utveckling av kvalitetsområdet med begrepp som Sex Sigma och Lean, introduktionen av ISO 9000 och regelbundna mätningar av kundnöjdhet. Detta skapade stor medvetenhet om vad kvalitetsfrågorna skulle få för betydelse för svensk industri och det svenska samhället. Med avstamp i detta skrev Bengt Klefsjö och Bo Bergman, som då var Sveriges enda representanter för forskning och utbildning inom kvalitet, därför den första upplagan av Kvalitet från behov till användning (Studentlitteratur).

– Vår allt mer digitaliserade värld skapar nya möjligheter för e-handel, spridande av information, produktutveckling och möjligheter att analysera kunderfarenheter. Samtidigt behövs en omställning till en hållbar verksamhet. Detta ställer stora krav på både privat och offentlig sektor när det gäller kundfokusering, förändringsförmåga och systematiskt förbättringsarbete. Vi ser mer och mer hur varuproducerande företag inkluderar tjänster och upplevelser i sina erbjudanden, där marknadsvärdet inte är primärt, utan istället det värde som skapas när produkten används, som då blir mest intressant ur kvalitetssynpunkt. Frågan är hur digitalisering kan bidra till att skapa produkter som överträffar kundernas behov och förväntningar och bidrar med högt kundvärde, säger Bengt Klefsjö.

Framgång med offensivt kvalitetsarbete
I den sjätte upplagan av Kvalitet från behov till användning försöker författarna peka på morgondagens möjligheter och hot och visa hur framgång kan uppnås genom arbete med vad författarna kallar offensiv kvalitetsutveckling. Det är ett ledningssystem uppbyggt av tre komponenter - värderingar, arbetssätt och verktyg, som samverkar för att uppnå systemets mål.

Värderingarna utgör basen för kulturen i organisationen och vägleder oss i hur vi arbetar och löser problem. Arbetssätten kan variera mellan tillfälle och organisation men är i grund och botten ett antal aktiviteter utförda i en viss ordning. Den tredje komponenten, verktyg, innebär diagram, kartor eller matriser som behövs för struktur och analys av information.

Uppskattad bok av både studenter och näringsliv
Kvalitet från behov till användning är unik i sitt slag eftersom den spänner över så många  områden, från psykologi till matematisk statistik. Boken balanserar praktik och erfarenhet med ett vetenskapligt och akademiskt förhållningssätt, vilket har gjort den mycket uppskattad och har under sina 30 år spritts i nästan 60 000 exemplar.  

– Många företag och offentliga organisationer har haft boken som utgångspunkt i sitt utvecklingsarbete. Genom åren har även många studenter sagt att de tack vare boken äntligen förstår hur det de läst i andra kurser hänger ihop, säger Bo Bergman.

Nyfiken på författarna?

Bo Bergman är professor emeritus i kvalitetsutveckling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Dessförinnan var han under femton år professor i kvalitetsteknik vid Tekniska Högskolan i Linköping. Han har lång industriell erfarenhet från kvalitetsområdet och stor erfarenhet av undervisning.Bo Bergman is professor of Quality Technology at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden. He has educated hundreds of MSc students and supervised many PhD students in the areas of quality technology and management.Bo Bergman is a popular speaker and adviser on Six Sigma and applied statistics in industry.

Bengt Klefsjö har varit verksam som lärare och forskare vid Luleå tekniska universitet sedan starten 1971. Han har bland annat varit professor i kvalitetsteknik i nästan tjugo år.Under sina många år som undervisare har han gjort sig känd som en skicklig lärare och har fått flera utmärkelser av både studenter och universitetet.Genom åren har han varit författare eller medförfattare till över tjugo läroböcker utgivna på Studentlitteratur.Bengt Klefsjö has been a Professor of Quality Technology and Management at Luleå University of Technology in almost twenty years. He is known as an excellent teacher and has, for instance, received awards for outstanding teaching both from the university and the students. He has published more than twenty books at Studentlitteratur.