Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Internationellt uppmärksammade böcker om populism och ytterhögern ­­– nu i svensk översättning

Populism och ytterhöger är två begrepp som används flitigt i såväl den allmänna debatten som i den akademiska diskussionen om politik. Men vad är egentligen populism och vilka grupper kan egentligen räknas till ytterhögern? 

Detta är huvudtemat i Cas Muddes internationellt uppmärksammade böcker Ytterhögern idag och Populism – en kort introduktion som nu getts ut på svenska. Den senare har Mudde skrivit tillsammans med Cristóbal Rovira Kaltwasser. Ytterhögern idag är översatt av Henrik Gundenäs och Populism är översatt av Thomas Andersson.

En som arbetat med båda böckerna är Niklas Bolin, docent och universitetslektor i statsvetetenskap vid Mittuniversitetet, som sakgranskat översättningarna och skrivit förorden till de svenska utgåvorna.

– ­Populism och Ytterhögern idag ger båda väldigt bra sammanfattningar av sina respektive områden genom att tillgängliggöra den kunskap som framkommit i forskningen och även redogör för hur utvecklingen sett ut i olika delar av världen.

I Ytterhögern idag ger Mudde en överblick av efterkrigstidens ytterhögerpolitik och undersöker dess historia, förutsättningar och konsekvenser. Begreppet ytterhöger definieras som ett paraplybegrepp som innefattar två grupper, extremhögern och radikalhögern. Dessa två grupper har vissa gemensamma nämnare men skiljer sig åt på ett flertal sätt, bland annat gällande deras inställning till demokrati.

– Uppdelningen av ytterhögern i dessa två grupper skapar en begreppsapparat och terminologi som har ett stort teoretiskt värde och ger förutsättningar för att kunna dra slutsatser om varför vissa grupperingar fått stort inflytande och även hur de bör bemötas. Trots att ytterhögern består av idéer och aktörer som är i ständig förändring så ger Ytterhögern idag många svar på varför det ser ut som det gör idag, säger Niklas Bolin.

Även populism är ett omtvistat begrepp och som av Mudde och Kaltwasser beskrivs som en tunn ideologi där samhället delas in i två antagonistiska grupper: det rena folket mot den korrupta eliten.

– Populism är ett begrepp som använts nästan som ett glåpord för att beskriva lite vad som helst och där den enda gemensamma nämnaren är att det är något negativt vilket har resulterat i en något vag innebörd av begreppet. Denna urvattning av begreppet har föranlett en diskussion i forskningen om det är ett begrepp som bör användas över huvud taget. Mudde och Kaltwasser visar dock med sin definition av populism att det är ett är ett användbart begrepp som fångar in ett viktigt fenomen, förutsatt att det används på rätt sätt, säger Niklas Bolin.

Populism och Ytterhögern idag riktar sig till såväl studerande inom statsvetenskap som en intresserad allmänhet.

Nyfiken på författarna?

Cas Mudde är professor i internationella relationer vid University of Georgia och professor vid Center for ­Research on Extremism, C-REX, Oslo universitet.

Cristóbal Rovira Kaltwasser är docent i statsvetenskap vid Universidas Diego Portales, Chile.