Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Markus Arvidson & Jonas Axelsson

Vad fick er att vilja skriva den här boken?

Eftersom vi har jobbat med temat lojalitet och lojalitetskonflikter under mer än tio år så var en viktig poäng för oss att summera vårt tänkande så här långt. Vi har också märkt att det bland studenter finns ett stort intresse för lojalitet, och att de också har saknat en lärobok på området. Inspirationen från studenterna har varit viktig i vårt skrivande.

I boken analyseras lojalitetskonflikter i alltifrån lätta till svåra och omöjliga fall, vad är den största skillnaden mellan ett lätt och ett svårt fall och vad finns det för exempel på omöjliga fall?

Skillnaden mellan lätta och svåra fall av lojalitetskonflikter är att det uppstår en samvetsproblematik i de svåra fallen. I de svåra fallen blir det aktuellt med etiska reflektioner på ett sätt som inte är aktuellt i lätta fall. När det gäller omöjliga fall tar vi upp barn som upplever en vårdnadstvist mellan föräldrarna som ett exempel. Vi menar att barn inte har den utvecklade förmågan att hantera lojalitetskonflikter som vuxna har.

I boken tar ni upp aspekten att lojalitetskonflikter kan fungera som en krydda i vardagen, på vilket sätt?

I vårt utforskande av lojalitetskonflikter har vi hittat exempel på förhållandevis okänd forskning som pekar på de kreativa och utmanande aspekterna av dessa konflikter. I boken tyckte vi det var viktigt att lyfta fram dessa något oväntade vinklingar. Kortfattat handlar det om att en del lojalitetskonflikter, som inte är alltför svåra, kan innebära att människor börjar reflektera över vad som är viktigt i livet. Det gäller att försöka hitta kreativa lösningar när lojaliteter och relationer trasslar till sig. I bästa fall kan konflikter av denna karaktär faktiskt bli något positivt och självutvecklande för individen. 

På vilket sätt skiljer sig lojalitet teoretiskt och normativt från det närliggande begreppet solidaritet?

I boken definieras lojalitet som "bindning till något specifikt”. Det specifika innebär att en människa valt att rikta sin lojalitet mot något särskilt: ett politiskt parti, ett fotbollslag, en arbetsplats eller något annat. Solidaritet inbegriper inte en valsituation eller ett dilemma på samma tydliga sätt som är aktuellt i lojalitetssituationer. Detta visar sig i att begreppet ”solidaritetskonflikt” inte är ett vedertaget begrepp på samma sätt som ”lojalitetskonflikt”.