Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Jesper Andreasson och Thomas Johansson

Hallå där...

...Jesper Andreasson och Thomas Johansson, som tillsammans skrivit boken Vetenskapsteori.
Vad är det som skiljer er bok från andra kursböcker inom vetenskapsteori?

Den har ett klart praktisk pedagogiskt upplägg. Fokus ligger på vilken nytta man kan ha av vetenskapsteori i sitt uppsatsskrivande och i sitt lärande av vetenskapliga perspektiv. Vi intresserar oss för och diskuterar relationen vetenskapsteori, metodologi och det praktiska hantverket i att skriva en uppsats eller avhandling. Framförallt vill vi här lyfta fram bokens tredje del i vilken vi med hjälp av mer eller mindre fiktiva handledningssituationer och möten mellan handledare och student, försöker visa hur vetenskapsteoretiska frågor alltid aktualiseras när studiedesign och teorival etcetera ska bestämmas, oavsett om studenten är medveten om det eller inte.

Vad kan läsaren förvänta sig av er bok och vilka behov hos studenten uppfyller den?

Boken ger dels en klar och logisk genomgång av de mest centrala diskussionerna, perspektiven och begreppen inom vetenskapsteori och metodologi. Dels följer vi studenten och guidar dem genom alltifrån de mer abstrakta resonemangen och perspektiven till hur man konkret kan använda ett visst tänk i sitt konkreta uppsatsskrivande, i valet av tillvägagångssätt, teori och förhållningssätt till analys. Vetenskapsteori är utformad för att hjälpa studenterna att förstå varför de ska läsa vetenskapsteori och hur denna typ av kunskap påverkar deras faktiska arbete med uppsatser och examinationsuppgifter.

Vad är det viktigaste att få med i en bok om vetenskapsteori?

Bland det viktigaste är att kunna ge läsaren ett grepp om hur synen på vetenskap och praktiskt vetenskapligt arbete har förändrats och fortsätter att förändras i vår tid inom det samhällsvetenskapliga området. Denna insikt är viktig då den är formativ för hur studenter ser på det vetenskapliga hantverket och hur de förstår olika kunskapsanspråk.

Nyfiken på författarna?

Jesper Andreasson är fil.dr i sociologi och docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hans pedagogiska verksamhet består i huvudsak av handledning på olika nivåer och undervisning på avancerad och forskarnivå. Han är också programansvarig för ett idrottsvetenskapligt masterprogram.  

Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, vid Göteborgs universitet. Han är även verksam som forskare vid Segerstedtinstitutet vid samma universitet.