Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handbok för VFU-studenter

Trots att VFU-handledning är ett obligatoriskt moment för alla studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning har de inte förrän nu fått en lärobok i ämnet.

– Syftet med VFU i praktiken är att hjälpa studenterna att förbereda handledningen som en period för erfarenhetsbaserat lärande och därmed påbörja sin professionella utveckling, säger författaren Lilja Cajvert, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Lilja Cajvert har mångårig erfarenhet av handledning av professionellt verksamma inom vård, omsorg och skola. Hon utbildar och handleder också VFU-handledare. Det är många av dem som inte har en formell handledarutbildning och därför kan sakna effektiva verktyg i sin handledarutövning.

– Alltför ofta lämnas VFU-handledarna åt sin egen förmåga och pedagogiska skicklighet att överföra kunskap och stödja studenten i lärandet. Hur skickliga de än är, riskerar deras VFU-studenter att gå miste om viktiga dimensioner i lärandet, säger Lilja Cajvert.

Hennes bok Studenthandledning – under verksamhetsförlagd utbildning från 2016 som riktar sig till handledare har även uppskattats av studenter eftersom innehållet är relevant också för dem. Men de har ändå saknat och efterlyst en lärobok ur deras eget – de handleddas – perspektiv.

I VFU i praktiken finns modeller och konkreta exempel som hjälper studenterna att förbereda sin kommande handledning och att under VFU-perioden träna sin förmåga att reflektera, analysera och teoretisera över sitt yrkesarbete och på så sätt lära av de nyvunna erfarenheterna.

– I all högre utbildning betonas eget ansvar i lärandet. För att kunna använda sig av handledningen som redskap i den processen behöver studenterna förståelse och kunskap om vad handledning är, och hur de kan använda den för sin professionalisering i yrket. Min förhoppning är att handboken ska ge struktur och verktyg både för studenternas lärande och för dialogen med VFU-handledaren.

Nyfiken på författaren?

Lilja Cajvert är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon är socionom, leg. psykoterapeut, handledare och författare. Hon har lång erfarenhet som utbildare och handledare för professionella inom olika verksamheter inom vård och omsorg, socialtjänst och skola.