Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Verktygslåda för första linjen

När Annah Hydman och Liv Lagerholm som nyutexaminerade psykologer började jobba med barn och unga, saknade de en bok som överskådligt beskrev de vanligaste problemområdena och gav konkreta förslag på behandling. Nu, med flera års erfarenhet i bagaget, har de skrivit just en sådan bok: Första linjen för barn och unga. Psykologisk behandling på primärvårdsnivå.

Första linjens psykiatri är ett initiativ från kommuner och landsting för att möta det ökade trycket på barn- och ungdomspsykiatrin med tidiga insatser och säkerställa att alla barn och familjer har någonstans att vända sig för stöd och behandling.

– När du jobbar i första linjen är det många diagnoser och problemområden som du måste vara insatt i, säger Liv Lagerholm, och tempot är ofta högt.
Första linjen för barn och unga täcker hela spannet: från teori och bedömning till vad man faktiskt gör. Dessutom omfattar den flera problemområden, så att du kan hitta det mesta som behövs på ett och samma ställe och slipper leta i olika böcker.

Första linjen för barn och unga bygger på en kombination av teori och beprövad erfarenhet och är medvetet utformad för att fungera som ett praktiskt verktyg i vardagen för både kliniker och studenter.

– Vi har läst en stor mängd artiklar, böcker och vårdprogram fram- och baklänges och försökt koka ner det till någonting du kan använda i din kliniska vardag, säger Annah Hydman. Du behöver inte skapa eget material utifrån någonting teoretiskt du läst, leta upp något mer i en annan bok eller översätta från engelska till svenska. Vi har sammanställt kunskap från olika källor och skapat förslag på upplägg med tillhörande material som går att använda direkt.

Första linjen ökar möjligheten att fånga upp barn och unga som mår dåligt innan problemen växer sig stora.

– Att jobba med barns och ungas psykiska hälsa är en grundläggande del av ett välmående samhälle, säger Liv Lagerholm. Det gynnar både barns och
vuxnas framtid.

Nyfiken på författarna?

Annah Hydman är legitimerad psykolog med erfarenhet av utredning och behandling av såväl barn som vuxna. Annah arbetar i dag dels kliniskt som konsult i egen firma och dels med verksamhetsutveckling.

Liv Lagerholm är legitimerad psykolog och verksamhetschef på en privat mottagning för barn och unga. Liv har under många år arbetat med behandling inom första linjen och med neuropsykiatrisk utredning av barn och vuxna. Hon har tidigare arbetat som kvalitetsutvecklare inom privat vård.