Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vägledning i klinisk funktionell analys

Intervju med bokens författare Niklas Törneke

Niklas Törneke är psykiater, han utbildade sig till psykoterapeut under första halvan av 90-talet. Inriktningen var KBT, men han hade sin grundläggande utbildning med psykodynamisk inriktning. Efter att ha arbetat som överläkare på klinik i Kalmar började han i slutet av 90-talet på egen privat mottagning, i samarbete med Landstinget. Mottagningen var blandad, till hälften psykoterapipatienter och till hälften annan psykiatri.

Funktionell analys är väletablerad och i dag högaktuell inom psykologin. Begreppet är grundläggande för flera uppmärksammade moderna psykoterapimodeller, såsom exempelvis acceptance and commitment therapy (ACT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och processbaserad terapi (PBT). Den funktionella analysen beskriver den allmänmänskliga erfarenheten av hur sambandet mellan en handling och dess konsekvenser på ett väsentligt sätt kan påverka en individs fortsatta handlingar.

Hur fick du idén till att skriva en bok om klinisk funtionell analys?

– Det var en naturlig utveckling utifrån mina tidigare böcker. Jag ville sammanfatta innehållet i de tidigare med ett tydligt praktiskt perspektiv. Jag ville presentera de praktiska slutledningarna av modern inlärningsteori, när man bedriver psykologisk behandling. Lyfta ut grunder som i dag betonas av flera evidensbaserade terapimodeller och visa hur man kan agera som behandlare i olika typiska behandlingssituationer.

De (studenter) kan komma att behärska några grundläggande principer för behandling, som de kan använda i alla kliniska situationer, egentligen utan undantag. De som behärskar dessa grunder kan sedan gå vidare åt olika håll och tillägna sig varierande behandlingsmodeller.

Hur kan funktionell analys som koncept fördjupa undervisningen i klinisk psykologi?

– Funktionell analys är den praktiska användningen av några av psykologins bäst dokumenterade principer. Den är oftast inbakad i olika modeller för behandling, tydligast i KBT traditionen, men inte enbart. Att sätta den helt i fokus och göra den tydlig kan berika allt kliniskt arbete. Att tydligt presentera den är mycket viktigt i undervisning i kliniskt arbete, på såväl grundläggande som mer avancerad nivå. Den är ”All förändrings moder”, för att använda en tidigt diskuterad titel på boken.

Vilka fördelar tror du att studenter kan dra nytta av genom att fördjupa sig i funktionell analys?

– De kan få en fördjupad förståelse för hur vi människor fungerar. De kan komma att behärska några grundläggande principer för behandling, som de kan använda i alla kliniska situationer, egentligen utan undantag. De som behärskar dessa grunder kan sedan gå vidare åt olika håll och tillägna sig varierande behandlingsmodeller.

Vad skulle du säga är det mest unika och värdefulla inslaget i boken jämfört med andra böcker inom funktionell analys?

– Samtidigt som funktionell analys finns inbakad i ett flertal böcker är denna bok unik genom att ämnet står helt i fokus. Den är dessutom kliniskt praktisk samtidigt som den är teoretiskt uppdaterad, framför allt vad gäller förståelse av mänskligt språk. Den ägnar inte mycket utrymme åt sådan teori (det görs i mina tidigare böcker) men det praktiska tar sin utgångspunkt i denna förståelse.

Vägledning i klinisk funtionell analys riktar sig främst till studerande och yrkesverksamma inom klinisk psykologi, psykoterapi och psykiatri men också till andra som använder samtalet som förändringsverktyg.