Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kvantitativa metoder för lättskrämda

Kvantitativa studier är en grundbult i akademisk forskning inom psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. Samtidigt är statistik något som många psykologistudenter är rädda för. Gunne Grankvists En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper försöker tackla det här genom enkelt språk och exempel hämtade ur vardagen.

– Jag har undervisat i nästan tjugo år om hur man använder statistik, enkäter och kvantitativa metoder, säger han. Jag har alltså tränat mycket på att förklara det här så att studenterna ska kunna förstå det. Och när Studentlitteratur berättade att det behövdes en grundläggande bok på svenska i ämnet var saken klar. Jag började skriva!

Gunne Grankvist menar att det allra viktigaste är att komma över det dåliga självförtroende som håller så många studenter i beteendevetenskap tillbaka.

– Ja, det är väldigt vanligt, säger han. De tror att det är svårare än det är och att de inte kan lära sig det. Kan man bara hjälpa dem över den mentala barriären så inser de oftast att de visst både kan förstå och tillämpa kvantitativa metoder. Och det är ju viktigt, eftersom akademisk forskning så ofta just bygger på enkäter och statistiska analyser av sifferdata.

Studenternas rädsla för ämnet tacklar Gunne Grankvist på ett bokstavligen enkelt sätt:

– Ja, jag använder mycket medvetet ett språk som är så fritt som möjligt från svåra ord. Jag vill också förklara och visa att även till synes ganska krångliga idéer och procedurer har vardagliga motsvarigheter.

Min pedagogiska ansats går därför i mycket ut på att dra paralleller till dessa och visa hur vetenskapligt tänkande skiljer sig från, men också påminner om, vardagligt tänkande och resonerande.

– Jag vill ju få studenterna att inse att det här med siffror och statistik inte är så svårt, tillägger han. Det kan till och med vara roligt. Man behöver inte ens vara speciellt duktig på matte.

Nyfiken på författaren?

Gunne Grankvist är docent i psykologi vid Högskolan Väst. Hans forskning handlar till övervägande del om hur personliga värderingar kan förklara preferenser och beteenden i olika situationer. Han har handlett ett stort antal examensarbeten i psykologi samt undervisat, på olika nivåer, i kvantitativ forskningsmetodik.