Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Steg för steg till praktisk kunskap

Nu har  Lennart Bomans och Claes Wikströms bok Medicinsk teknik kommit i en ny upplaga. Och den har blivit dubbelt så tjock.

– Den här gången har vi haft gott om tid att förverkliga en idé som både vi och läsarna har önskat sig, säger Claes Wikström: noggranna steg för steg-instruktioner med fotografier som visar alla de olika moment som boken  behandlar. Totalt innehåller den 300 nya bilder.

Författarna har båda arbetat som narkossjuksköterskor innan de blev lärare.  De har alltså själva sett och arbetat med just sådant som boken behandlar.

– Även om det finns olika sätt att utföra olika moment så ger boken konkreta förslag exempelvis på hur man kan sätta nålar, ge injektioner och sätta  katetrar, säger Lennart Boman. Boken vill helt enkelt ge studenterna något att utgå ifrån. Tiden för undervisning i ämnet är begränsad, varför det är  viktigt med stöd för den egna träning som studenterna behöver för att kunna bli godkända när de ska examineras.

Här finns också teoretiska bakgrunder. Förutom att faktiskt kunna utföra de  olika momenten behöver studenterna veta varför de ska göras och vilka  risker de kan medföra. Bakgrunderna ger studenterna den teoretiska  förankring som krävs kring frågor som dokumentation, säkerhet och aseptik.

Den nya upplagan innehåller även nyskrivna kapitel om puls, blodtryck och  blododling. Den del som behandlar kateterisering har fått en omfattande bearbetning och blivit mer resonerande utifrån olika metoder. Och så har den tryckta boken kompletterats med ett omfattande digitalt material.

– Ja, här erbjuder vi instuderingsfrågor till varje kapitel och ännu fler steg för  steg-instruktioner, nu i form av videofilmer och bildspel. De bidrar till att göra självstudierna ännu effektivare, säger Claes Wikström.

Nyfiken på författarna?

Författarna Lennart Boman och Claes Wikström har båda varit verksamma som sjuksköterskor inom anestesisjukvård och arbetar för närvarande som universitetsadjunkter, Claes vid Högskolan i Borås och Lennart vid Göteborgs universitet. Båda har lärarutbildning, magisterexamen i biomedicin och undervisar i medicinska ämnen, som anatomi och fysiologi, klinisk medicin och  farmakologi samt inom klinisk omvårdnad.