Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ny upplaga av ST-boken

ST-boken är den första läroboken som sätter hela specialiseringstjänstgöringen från BT till fortsatt specialiseringstjänstgöring (ST) i fokus.

Den 1 juli görs den svenska läkarutbildning om och bastjänstgöring (BT) startar, vilket är en av nyheterna i den andra upplagan av ST-boken. Vi har ställt några aktuella frågor till huvudredaktörerna, Ola Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort, inför att den nya upplagan utkommer.

Hur kommer denna förändring att påverka utbildningen till färdig specialistläkare?

– Allt ska ses i ett större sammanhang där det hela startar med en ny 6-årig grundutbildning (GU) som direkt ger möjlighet att ansöka om legitimation. Därefter kan BT påbörjas, som den första delen i nya ST enligt 2021 års föreskrift. Samtliga steg, från GU, till BT och fortsatt i resten av ST, sker med progression i lärandet fram till dess att läkaren blir färdig specialist.

Hur länge kommer parallella spår att finnas och hur kommer det i sin tur att påverka utbildningsverksamheten?

– Under en, ännu inte definierad, övergångsperiod kommer ST 2015 och ST 2021 existera parallellt även om fler och fler kommer att göra ST enligt 2021 års förordning. Därför är det viktigt att alla regioner i Sverige förbereder sig för en smidig övergång till ST 2021.

Alla läkare som går ut läkarutbildningen med läkarexamen har rätt att göra AT. Utmaningen för landets regioner är nu att skapa tillräckligt med platser så att väntetiden inte blir för lång.

Finns det något som är extra angeläget och viktigt för att lyckas med alla dessa utbildningar på våra universitet och regioner?

– Det yrkeslivslånga lärandet måste hamna i finrummet och ses som något absolut nödvändigt och självklart, som en grundläggande del i all hälso-och sjukvård. I klartext betyder det att studenter, handledare och studierektorer samt alla andra viktiga aktörer kring AT, BT och ST får goda resurser i form av tid och ekonomiska medel för att kunna nå de mål som alla dessa utbildningar kräver. I ett patientcentrerat perspektiv är det dessutom en självklar prioritering, -riktigt bra utbildade läkare till alla!

Vem riktar sig boken till?

ST-boken kan användas i det vardagliga arbetet som ett hållbart och praktiskt stöd. Den vänder sig till alla blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare och studierektorer samt till landets verksamhetschefer, vårdgivare och politiska organ. Den är också användbar för många medarbetare som på olika sätt är involverade i ST, till exempel HR-strateger, ATST- samordnare, pedagoger och kanslister med flera viktiga yrkesgrupper inom undervisning och utbildning.

Nyfiken på redaktörerna?

Ulrika Uddenfeldt Wort är medicine doktor, barnneurolog, övergripande ST-studierektor och chef för område ATST vid Skånes Universitetssjukhus. Hon har utvecklat instrument för bedömning av BT- och ST-läkarnas kompetensutveckling.

Ola Björgell är docent och överläkare i medicinsk radiologi vid Skånes universitetssjukhus. Han är regionöverläkare med funktionsansvar för likarättsarbetet i Region Skåne och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet samt ordförande i dess programkommitté. Han har lång erfarenhet av att ge utbildning och fortbildning till stora grupper. Ola är initiativtagare till ett stort antal kurser och nationella kongresser, bland annat ”Framtidens Specialistläkare” och ”Stora Likarättsdagarna”.