Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Komplexa syndrom

Intervju med Peter Währborg

För att bättre kunna förstå och hjälpa dessa människor har jag ägnat mycket tid åt just detta ­ – att försöka förstå och hjälpa dessa ”outsiders” i sjukvården.

Vad inspirerade dig att skriva boken Komplexa syndrom – Om vanliga kontroversiella och svårbegripliga sjukdomstillstånd?

– Under 40 år som psykolog och läkare har jag träffat många människor med problem som inte riktigt fått gehör inom sjukvården. En del av dessa problem har väckt debatt och bemötts med många blandade reaktioner som exempelvis amalgamfrågan men också t.ex. whiplashskador och kroniskt trötthetssyndrom. För att bättre kunna förstå och hjälpa dessa människor har jag ägnat mycket tid åt just detta ­ – att försöka förstå och hjälpa dessa ”outsiders” i sjukvården.

Boken täcker ett brett spektrum av ämnen, från neuropsykiatriska störningar till autoimmuna sjukdomar. Vad var det svåraste med att sammanställa och skriva om sådana komplexa och olika ämnen?

– Svårigheten ligger just däri. Vilken slags förklaringsmodell kan bäst beskriva dessa syndrom? Förklaringen ligger sannolikt i att alla dessa discipliner ömsesidigt påverkar varandra och den komplexa fysiologin kan således också ta sig olika sjukdomsuttryck. Jag har ägnat många år att försöka förkovra mig inom alla de områden som boken berör. Jag tog min fil.kand. med sociologi som kärnämne, disputerade i psykologi och blev specialistläkare inom flera discipliner och slutligen professor i beteendemedicin och internmedicin. En lång resa, men med många spännande platser att besöka och lära känna.

I boken tar du upp en del av de senaste forskningsrönen inom området för komplexa syndrom. Vilket av dessa rön tycker du är mest lovande eller spännande för framtiden? Och varför tror du att det är viktigt att fortsätta undersöka dessa syndrom och utveckla bättre behandlingsalternativ?

– Mest spännande just nu är nog vad infektioner kan ställa till med på sikt och varför. Lika spännande är det som kallas stressfysiologi, dvs hur psykosociala förhållanden påverkar våra kroppsliga funktioner. Det är kunskapen om dessa samband som sannolikt ger bättre förståelse och behandlingsmöjligheter vid de komplexa syndromen.

Vilken publik är den främst avsedd för och vad hoppas du att läsarna ska ta med sig från boken?

– Jag föreställer mig att alla som är verksamma inom hälso- och sjukvård har ett stort intresse av dessa svårbegripliga tillstånd. Även alla de som kommit i kontakt med något av dessa syndrom kan kanske stilla sin förundran något efter att ha läst boken som jag verkligen ansträngt mig för att göra lättläst och informativ. Till denna grupp hör förstås anhöriga men även jurister, försäkringshandläggare, journalister och alla inom den psykosociala sektorn. Vad man tar med sig beror nog på vilken egen infallsvinkel man har.