Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Teorin om förändringsmöjligheter och begränsningar

Karin Rönnerman är professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet och en av författarna till boken Att utveckla utbildningspraktiker. Det är den första boken på svenska som utgår från teorin om praktikarkitekturer och som samlat exempel från olika utbildningspraktiker, och den har varit efterlängtad av både lärare, forskare och studenter. Men vad innebär teorin och vad är den bra för?

– Teorin om praktikarkitekturer används för att förstå vad som händer i praktiker, för att se vad som begränsar och möjliggör lärande och hur lärande villkoras. Man frågar sig “Vad händer här?” och tittar kritiskt på sammanhangen kring praktikerna snarare än på individerna.

I teorin försöker man förstå utbildningspraktiker som en del av större, kulturella–diskursiva, sociala– politiska och materiella–ekonomiska sammanhang.

– Med rätt verktyg och begrepp kan man analysera den egna praktikens villkor. Först med den kunskapen kan man ta sig an förändringsarbete, säger Karin. Det är viktigt att förstå det mest centrala i vad som styr ens lärande eftersom villkoren påverkar praktikerna och praktikerna påverkar villkoren liksom att praktikerna påverkar varandra.

Hur villkoras då ungdomars och vuxnas lärande i olika utbildningssammanhang?

– Är kompetensutvecklingen på skolan begränsad så begränsas ju elevernas möjlighet att delta i en utbildning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Många studier idag pekar mot att elevers lärande gynnas av att lärare kommer samman kollegialt för att diskutera och reflektera över vad som sker i klassrummet.

– Vi måste avprivatisera klassrummet och skapa arenor där det är givet att man möts och kan förhålla sig kritiskt till vad som sker i undervisningen – om man vill gynna en professionell utveckling och därmed elevers lärande.

Författarna har redan hört hur teorin börjat användas i praktiken på svenska skolor.

– För att kunna förändra behöver man förstå vad som sker där man är och för att kunna analysera behöver man rätt begrepp. Det erbjuder vi i boken. Genom att analysera kan vi tillsammans förstå sammanhang och arrangemang utifrån vad som möjliggör och vad som begränsar – och det i sig kan ligga till grund för förändring, säger Karin Rönnerman.