Privatperson Logga in

Att utveckla utbildningspraktiker

Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer

Skickas följande arbetsdag

293 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Hur villkoras ungdomars och vuxnas lärande i olika utbildningssammanhang? Vilka olika omständigheter och förhållanden inverkar på det som sker i pedagogisk verksamhet? Hur möjliggörs och begränsas pedagogisk utveckling? Sådana frågor hör hemma i praktiknära forskning. Samtliga texter i denna bok utgår från en specifik inriktning i sådan forskning – teorin om praktikarkitekturer. Denna teoribildning hjälper oss att analysera och förstå utbildningspraktiker som en del av större, språkliga-kultu...

Information

ISBN:

9789144132129

Utgivningsår:

2019

Artikelnummer:

40331-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

296

Författare

Ingrid Henning Loeb

Ingrid Henning Loeb är lektor i pedagogik med inriktning mot arbetslivspedagogik vid Göteborgs universitet. Där är hon programledare för Yrkeslärar...

Karin Rönnerman

Karin Rönnerman är professor i pedagogik och verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forsknings...

Charlotte Arkenback-Sundström

Richard Baldwin

Saronji Choy

Lisbeth Gyllander Torkildsen

Lisbeth Gyllander Torkildsen är fil.dr i pedagogiskt arbete och chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen på Gymnasie- och vuxenutbildnings­fö...

Karin Lumsden Wass

Karin Lumsden Wass är lektor i pedagogik med inriktning mot vuxenpedagogik vid Göteborgs universitet. Där undervisar hon framför allt på personalve...

Kathleen Mahon

Jaana Nehez

Jaana Nehez är fil.dr i pedagogiskt arbete och lektor vid FoU-enheten på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Anita Norlund

Anita Norlund är fil.dr i ämnesdidaktik med inriktning mot svenskämnet och universitetslektor vid Högskolan i Borås. Norlund har disputerat med avh...

Anette Olin

Anette Olin arbetar som lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör skolutvec...

Petri Salo

Marianne Strömberg

Lena Tyrén

Lena Tyrén är universitetslektor vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås.

Gun-Britt Wärvik

Gun-Britt Wärvik är docent i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universit...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer