Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

En vägledande introduktion

Att ge en överblick över socialförsäkrings- och arbetslöshetsersättningssystemet är ingen enkel uppgift. Just därför tyckte Martina Axmin och Göran Lundahl att det var dags att skriva en introducerande bok som sammanfattar och belyser huvuddelarna i detta komplexa rättsområde.
Denna del av rättssystemet har ett stort omfång och en relativt hög förändringsgrad. Hur har ni tänkt kring det när ni nu skrivit en introducerande bok om ämnet?

– Det är lätt att man drunknar i alla detaljer. Istället fokuserar vi på genomgående principer och strukturer som man kan hålla sig till, som återkommer i olika sammanhang och som är ganska konstanta. Vi tycker också att det finns en poäng med att visa på sammanhangen och kopplingarna mellan de olika systemen. Just de här kopplingarna återspeglas också ofta i hur undervisning och kurser i ämnet är upplagda.
”Vi fokuserar på genomgående principer och strukturer
som man kan hålla sig till, som återkommer i olika sammanhang och som är ganska konstanta.”

Covid-19-pandemin har satt välfärds­staten på prov. Innebär denna period några förändringar i socialförsäkrings- och arbetslöshetsersättningssystemen?

– Pandemin visar vilken betydelse socialförsäkrings­systemet har, både för den enskilde och på system­nivå. Vi har vid upprepade tillfällen sett att regering och riksdag har gjort tillfälliga ändringar i systemen för att göra det lättare för människor att få stöd. Det innebär samtidigt att man ändrat på de grund­läggande kraven i försäkringen som har gällt under lång tid. På ett övergripande plan handlar det om vem som ska omfattas av våra trygghetssystem och vem som ska stå utanför. Det återstår att se vilka förändringar som kommit för att stanna.

Vilka tankar eller lärdomar hoppas ni att läsaren ska ta med sig?

– Vi hoppas att man ska få en övergripande förståelse för hur systemen är uppbyggda, både arbetslöshets­försäkringen och socialförsäkringen samt en inblick i hur vårt nationella system samverkar med EU-rätten på området. Vi försöker också ge en problem­lösningsnyckel – ett tankeschema – för de olika förmånerna. Det ska hjälpa läsaren att ta sig an en frågeställning som man ställs inför. Angreppssätten skiljer sig förstås åt beroende på de materiella reglerna, men vi försöker vägleda hur man ska tänka om man till exempel ska bedöma rätten till föräldrapenning, sjukpenning eller a-kassa.

Nyfiken på författarna?

Martina Axmin är jur dr i socialrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Under drygt tio år arbetade hon på förvaltningsdomstol och på Försäkringskassan. Martina har även omfattande undervisningserfarenhet i socialförsäkringsrätt, både vid universitet, för domstolsanställda och i andra uppdrags­utbildningar. Foto: Stefan Bengtsson

Göran Lundahl är numera tingsrättslagman, tidigare chefs­rådman och lagman på förvaltningsdomstol. Han har varit rätts­sakkunnig, expert och särskild utredare för Socialdepartementet och har i mer än tio år varit statlig representant i styrelsen för olika arbetslöshetskassor. Foto: Lars Lydig