Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tips till alla med författardrömmar

Therése Granwald saknade en renodlad lärobok i kreativt skrivande för eftergymnasiala utbildningar. Det fick henne att skriva Kreativt skrivande. Grundbok i litterärt skapande.

– Det finns många handböcker där författare berättar hur de gör eller läromedel med förankring i litteratur- eller språkvetenskap. En lucka behövde fyllas och jag utgick ifrån vad jag själv behövde, säger Therése Granwald.

Hon har mångårig erfarenhet som skrivpedagog och författare. I arbetet med boken fick hon angripa språket från ett annat håll än vad hon gör när hon skriver skönlitterärt. Då fokuserar hon på gestaltning och form. Nu var innehållet och funktionen det viktiga.

– Jag ville att det skulle kännas som en personlig, men inte subjektiv, lärobok. Den skulle vara informativ även om det inte går att säga ”gör så här så blir det en bra bok”. Utgångspunkten är min erfarenhet av att undervisa, läsa och skriva, säger Therése Granwald.

För att hitta sin röst och sitt arbetssätt är hon övertygad om att det krävs en medvetenhet om skrivandets hantverk.

– Skrivandet handlar inte bara om att vända sig inåt. Kreativitet är att skapa något nytt som är till gagn för andra. Det gäller att öva båda leden. Dels att ta till vara det unika i sitt skapande. Dels att se hur ens kreativa skapelse kan bli något för andra, det är där berättartekniken kommer in, säger Therése Granwald.

Boken presenterar grunderna i hur man skriver prosa. Avgränsade kapitel berör intrig, karaktärer, gestaltning, dramaturgi och dialog – men även skrivprocessen och respons. Den innehåller skönlitterära exempel, skrivövningar och knyter an till teorier inom kreativt skrivande, litteraturvetenskap och språkvetenskap. Målgruppen är studenter vid skrivarutbildningar, men även de som skriver på egen hand.

– Jag ville skriva en bok som inspirerar till att skriva, säger Therése Granwald.

Nu arbetar hon på en uppföljare som både ska fördjupa innehållet från första boken och ta upp nya saker som till exempel textredigering, lästekniker och hur man skriver med det egna livet som material.

– Den kommer att vara en naturlig fortsättning på första boken med mer fokus på hur man bearbetar sitt manus, säger Therése Granwald.

Nyfiken på författaren?

Therése Granwald är skrivpedagog och författare. Hon har sedan 2005 arbetat som lärare och handledare i kreativt skrivande på både universitet och folkhögskola.