Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Nya perspektiv på litteraturvetenskapen

Mycket har hänt med teoriutvecklingen och studenternas intresse inom litteraturvetenskapen. Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hedberg och Johan Svedjedal såg behovet av inte bara en utan två nya kursböcker, tänkta att spegla ämnets förändrade villkor.

– Tanken var att uppdatera den tidigare kurs­boken Litteraturvetenskap – en inledning, men vi insåg att nya generationer behöver sina egna läro­medel med annorlunda tonvikt, andra exempel och med utgångspunkt i förändrade studentgrupper. Teoribildningar som ekokritik, digital humaniora och queerstudier var ännu i sin linda för 15 år sedan men har nu blivit en stor del av den litteratur­vetenskapliga arsenalen.Vi ville fånga bredden och enbart ha nyskrivna kapitel. Ett skäl till att det blev två volymer handlar om progression, den första ger en översikt och den andra fördjupar, säger Johan Svedjedal.

– Böckerna täcker områden som förut inte har haft egna kapitel, däribland världslitteratur, populär­litteratur och litteraturdidaktik. Vi har även med avsnitt om den allra senaste utvecklingen, inom till exempel samspelet mellan litteratur- och kognitions­vetenskap. Kapitlen om traditionella metoder som textkritik och författarstudier är nyskrivna och uppdaterade med ett tydligt metodfokus, säger Sigrid Schottenius Cullhed.

Antologierna är tänkta att följa studenten från grund- till avancerad nivå. I första boken introduceras inslag som epik, lyrik och dramatik samt begrepp som kanon. Varje kapitel innehåller fördjupande litteraturhänvisningar. Den andra boken, för C- och D-nivå, innehåller mer specialiserade inslag. Till skillnad från tidigare läromedel finns ett tydligt studentperspektiv.

– Ofta ges en historieskrivning över ämnet. Vi fokuserar i stället på handfasta råd om hur man kan använda varje perspektiv, säger Andreas Hedberg.

Redaktörerna har själva bidragit med kapitel på sina specialområden, Johan Svedjedal om litteratur­sociologi, Andreas Hedberg om berättelseanalys och Sigrid Schottenius Cullhed om äldre litteratur.

– Många fascineras av äldre litteratur men tror att det är väldigt svårt. Det behöver inte vara så. Genom att studera den kan vi vara med i det samtal genom tid och rum som litteraturen är. Det är bland det största man kan uppleva under sin studietid, säger Sigrid Schottenius Cullhed.

Nyfiken på författarna?

Sigrid Schottenius Cullhed är ­docent i litteratur­­vetenskap vid ­Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på genushistoria, antika och medel­tida kvinnliga författare, samt ­bruket av antiken i modern litteratur.

Andreas Hedberg är forskare vid ­Uppsala universitet. Hans forskningsintressen inbegriper moderniseringskritik, kanon­studier, världslitteratur och ­narratologi.

Johan Svedjedal är ­professor i litteratur­vetenskap med särskild inriktning på litteratur­sociologi vid Uppsala universitet. Han är medarbetare i Dagens ­Nyheter och har ­skrivit biografier om bland andra Karin Boye och Carl Jonas Love Almqvist.