Privatperson Logga in

Litteraturvetenskap II

Skickas följande arbetsdag

288 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Litteraturvetenskap II fördjupar och breddar kunskaperna om olika teorier och metoder inom det litteraturvetenskapliga forskningsområdet. Boken omfattar tretton kapitel, skrivna av specialister inom olika litteraturvetenskapliga fält. Syftet är bland annat att ge vägledning och inspiration för studenter som planerar att skriva en påbyggnadsuppsats. Kapitlen behandlar sedan länge etablerade fält inom litteratur­­forskningen som textkritik, studier av författares själv­fram­ställning och autof...

Information

ISBN:

9789144136257

Utgivningsår:

2020

Artikelnummer:

40755-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

280

Författare

Sigrid Schottenius Cullhed

Sigrid Schottenius Cullhed är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad mot genushistoria, grekisk och rom...

Andreas Hedberg

Andreas Hedberg är fil.dr och forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning utgår han från ett litteratursociologiskt gru...

Johan Svedjedal

Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet. Han har främst forskat kring svensk bokm...

Karl Berglund

Karl Berglund är fil.dr och forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Han disputerade 2017 på en kvantitativt orient...

Margaretha Fahlgren

Margaretha Fahlgren är seniorprofessor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har breda intressen inom genusvetenskaplig litteraturfors...

Carin Franzén

Carin Franzén är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hon forskar om subjektivitetens historia i såväl nyare som äldre perio...

Thomas Götselius

Thomas Götselius är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Han forskar om tidigmodern li...

Paula Henrikson

Paula Henrikson är professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon har främst forskat om ämnen ...

Sam Holmqvist

Sam Holmqvist är fil.dr i litteraturvetenskap och postdok i litteraturvetenskap med genusinriktning vid Institutionen för kultur- och medievetenska...

Karin Kukkonen

Karin Kukkonen är professor i litteraturvetenskap vid Universitetet i Oslo. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är kognitionsvetenskaplig narra...

Christian Lenemark

Christian Lenemark är fi l.dr i l itteraturvetenskap med inriktning mot medier och redaktionell praktik vid Institutionen för litteratur, idéhistor...

Jerry Määttä

Jerry Määttä är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning har oftast varit litteratursociologiskt inriktad, och fokusera...

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet och forskar främst om arbetarlitteratur i olika genrer, medier och offentli...

Anna Nordenstam

Anna Nordenstam är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska un...

Ann Steiner

Ann Steiner är docent i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Steiners forskning är inriktad mot äldre och modern b...

Marie Öhman

Marie Öhman är docent i litteraturvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. Hon disputerade vid Örebro universi...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer