Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Metaetik för 2020-talet

Metaetiken behandlar frågor om grunderna för våra moraliska uppfattningar, hur moralisk kunskap är beskaffad och om något sådant som moralisk kunskap och moraliska fakta ens finns. I introduktionsboken Grundbok för metaetik står frågan huruvida moralen är objektiv i centrum. Första halvan av boken redogör för teorier som säger att moralen är subjektiv, till exempel genom att vara kulturbunden. Andra halvan fokuserar i stället på teorier som hävdar att moralen kan beläggas vetenskapligt eller i någon annan bemärkelse är objektiv.

– Vi kommer inte fram till vilken hållning som är rimligast, inte minst eftersom vi är tre författare med olika uppfattningar. I stället försöker vi registrera olika problem. Frågan om grunderna för vår moral är central inom metaetiken och vi tror att den engagerar många studenter. Metaetiska frågor är viktiga eftersom vi gör moraliska ställningstaganden varje dag utan att tänka på det, som när någon tar ens tvättid. Det tycker man oftast inte är okej, vilket väcker frågor om varför vi tycker så och om det är rimligt, säger Olle Risberg.

Olle Risberg är en av författarna tillsammans med Nils Franzén och Victor Moberger. De hade länge känt att det saknades en uppdaterad grundbok i ämnet.

– Det har funnits en bok på svenska, Lars Bergströms Grundbok i värdeteori, som har varit väldigt bra, men nu är den över 30 år gammal. Vi kände att det var dags för en uppdaterad version för 2020-talet som täcker in större delen av fältet, säger Nils Franzén.

Intresset för metaetiska frågor är dessutom stort just nu, berättar författarna.

– Generellt har intresset för objektivitet ökat i samband med fenomen som fake news och frågor om vad man kan lita på. Det finns motsvarande frågor inom moralfilosofin och det produceras mycket forskning i de här frågorna, vilket delvis beror på att metaetiken angränsar till många andra filosofiämnen, som språkfilosofi och kunskapsteori. Det gör att forskare från olika discipliner möts och samarbetar, säger Olle Risberg.

Grundbok i metaetik är trions första kursbok.

– Det har varit roligt att skriva tillsammans. Utmaningen har varit att begränsa sig. Vi har stundvis velat skriva för mycket, säger Nils Franzén.

– Ja, och metaetiken har varit ett av filosofins mest aktiva ämnen på senare tid, så vi har behövt fråga oss vad som är tillräckligt viktigt att ha med, säger Olle Risberg.

Boken riktar sig till studenter på grundnivå men även till andra filosofiintresserade.

– Vår ambition har varit att alla som är intresserade av ämnet ska kunna läsa boken och få all den hjälp man behöver, säger Nils Franzén.

Nyfiken på författarna?

Nils Franzén är fil.dr. i filosofi och forskare vid Uppsala universitet. Han disputerade i teoretisk filosofi på avhandlingen Sense and Sensibility: Four Essays on Evaluative Discourse 2018. Just nu är han postdoktor vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Hans primära forskningsområden är språkfilosofi, metaetik och estetik.

Olle Risberg är fil.dr. i filosofi och forskare vid Uppsala universitet. Han disputerade i praktisk filosofi på avhandlingen Guiding Concepts: Essays on Normative Concepts, Knowledge, and Deliberation 2020. Hans forskning rör grundläggande problem inom etik, metaetik och epistemologi. Han är en av redaktörerna av Filosofisk tidskrift och leder med två kollegor Filosofisk podcast som tillhör tidskriften.

Victor Moberger är fil.dr. i filosofi och forskare vid Stockholms universitet. Han disputerade i praktisk filosofi vid Uppsala universitet 2018 på avhandlingen The Queerness of Objective Values: An Essay on Mackiean Metaethics and the Arguments from Queerness. Hans primära forskningsområden är metaetik och kritiskt tänkande.