Sverige
Privatperson Logga in

Intervju med Synneve Dahlin Ivanoff och Kristina Holmgren

Hallå där...

Synneve Dahlin Ivanoff & Kristina Holmgren som har skrivit boken Fokusgrupper.
I inledningen till boken skriver ni att fokusgruppsmetoden är ”en metod som ibland kan bli styvmoderligt behandlad i förhållande till andra kvalitativa metoder”. Berätta mer om det!

Vi beskriver och anser att fokusgruppsmetoden bygger på egna kunskapsteoretiska utgångspunkter. Det som framförallt skiljer fokusgruppsmetoden från andra kvalitativa metoder är att den bygger på en kollektiv förståelse av det som växer fram från gruppens diskussion. Det vill säga att syftet med metoden är inte i första hand att förstå vad en enskild deltagare tänker och tycker.

Boken innehåller många exempel från fokusgruppsstudier. Hur gick urvalet av exemplen till?

Vi har strävat efter att relatera till studier som illustrerar och exemplifiera metodens styrkor och svagheter. För att på ett fördjupat sätt har vi bland annat använt exempel från egna studier för att kunna fördjupa diskussion om metoden. Men i de fall det varit möjligt har vi även använt exempel från andra studier.

Vilka reaktioner har boken väckt?

Vi har fått många positiva reaktioner. Många anser att boken är enkel, rak på sak och lättförståelig. Här följer ett typiskt citat för att belysa de reaktioner vi fått: ”Jag har läst er bok om Fokusgrupper och jag vill bara säga att den är jättebra! Den innehåller precis det jag önskar för att studenterna skall få den kunskap de behöver för att kunna genomföra en sådan studie. Och jag lärde mig också en del på köpet!”

Fler böcker inom serien Greppbar metod

Nyfiken på författarna?

Synneve Dahlin Ivanoff, leg. arbetsterapeut, dr med.vet., och professor i arbetsterapi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kristina Holmgren är docent i folkhälsovetenskap och lektor i arbets­terapi vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Arbetsterapi, Göteborgs universitet.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer