Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Siw Lundqvist och Leif Marcusson

Planera ditt projekt av Siw Lundqvist och Leif Marcusson ger studenter en praktisk och konkret uppfattning om projektplanering. Boken används på ett brett spektrum av kurser, där projekt och projektledning är den gemensamma nämnaren. Boken stödjer i allmänhet lärandemålen för kurser med namn som Projektledning I och Projektledning II eller Att leda och organisera projekt och temporära organisationer men också Kulturarv, entreprenörskap och projekt och andra spännande kombinationer.
Vad kan läsare förvänta sig få kunskap om från boken och vilka behov hos studenten uppfyller den?

Att få följa en process samtidigt som man får lära sig om de verktyg och metoder som används för att kunna föra vidare projektarbetet och de nödvändiga aktiviteterna och processerna som ingår. Detta inkluderar till exempel olika matriser, analyser, strukturer och rapporter. Vi tror att det största behovet som boken möter upp är att man inte bara får läsa om och se något enstaka lösryckt exempel utan att man faktiskt kan följa ett exempel under en hel fas (förstudien) och att man samtidigt får kunskap om hur projektets olika faser byggs upp och leder projektet i mål.

Vad är den pedagogiska tanken med denna bok?

Tanken är att läsaren får följa ett projekt när det gäller planeringsprocessen steg för steg. I boken har vi valt att fokusera på en fas i planeringsarbetet, nämligen förstudien. Detta fokus har vi valt eftersom att man i nästkommande faser i mångt och mycket upprepar det grundläggande planeringsarbetet som görs i förstudien. Genom att ge en konkret och detaljerad bild av hur man jobbar steg för steg fungerar boken som en slags handbok där man får se många (visserligen korta) exempel på hur de olika dokumenten kan se ut och även hur man till exempel gör när man jobbar med nedbrytningsstrukturer, riskanalyser, ansvarsmatriser, PERT och kritiska linjen-bedömningar.

Vad har ni fått för reaktioner på boken av kollegor, lärare och studenter?

Studenter brukar säga att det är genom boken och dess uppgifter som de verkligen får projektarbetet och planeringen att falla på plats. Just det här att man får följa processen steg för steg utifrån exemplet ger en god överblick men även konkreta kunskaper inom exempelvis ledarskap och ekonomi som behövs under projektets gång.

Nyfiken på författarna?

Siw Lundqvist är lektor i affärsinformatik vid Linnéuniversitetet och har utbildat i projekt sedan början av 2000. Siws avhandling handlar om informationssystemens betydelse vid organisationssammanslagning.

Leif Marcusson är lektor i företagsekonomi/informatik vid Linnéuniversitetet och har utbildat i projekt sedan 1980 för både näringsliv och akademi. Leif har disputerat med avhandlingen Asymmetriskt påverkat beslutsfattande i IT-projekt och har tidigare gett ut projektböckerna Projektledaren i praktiken och Råd om projekt.