Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Från bankvalv till bitcoins

Vad händer med pengarna på banken egentligen? Vad fyller banker för funktion? Genom att se till bankers historia och roll i samhället kan vi få en bild av hur de fungerar idag och hur de kommer att se ut imorgon, menar författarna till Bankboken.
Vad har varit viktigast för er att få med i boken?

Vår ambition är att boken ska tilltala en bred skara läsare med intresse för bank och finans. Vi har särskilt försökt ge utförliga beskrivningar av de många bankspecifika begrepp som förekommer inom bankbranschen och sätta dessa i ett sammanhang. Det innebär att vi har strävat efter en balans mellan teori och praktik som gör boken tilltalande både för läsare som endast har grundläggande ekonomiska kunskaper och för de som har erfarenhet från bankbranschen.

Eftersom banker har en så central roll i samhället och människors vardagsliv får de ofta mycket medieuppmärksamhet – vi kan nästan dagligen läsa om räntor, kriser och skandaler i morgontidningen. Hur bör man förhålla sig till det faktum att banker får så mycket medieuppmärksamhet?

Vår samlade erfarenhet är att det är väldigt viktigt att särskilja mellan banken och de människor som arbetar på banken. Det finns en bild av att banker endast består av giriga individer som försöker roffa åt sig från sina kunder. Ett delsyfte med boken är att beskriva bankens roll i samhället och förklara varför banker behövs som ett smörjmedel i ekonomin.

Att kanalisera pengar mellan de som har pengar att avvara och de som behöver låna har varit en nyckelfunktion för banker i många hundra år och kommer sannolikt att förbli så under en överskådlig framtid.

Ni skriver att genom att betrakta bankers historia kan vi få en uppfattning om hur morgondagens banker ser ut. Hur tror ni att de kommer se ut?

Det avslutande kapitlet i boken handlar om den tekniska utvecklingens inverkan på banker och hur den problematiserar bankens roll på morgondagens marknad. Bankerna står inför stora förändringar som sannolikt kommer att innebära att en del aktörer försvinner på vägen. Vi tror att det är av stor vikt för banker att våga välja en position där de kan skapa värde för sina kunder och behålla det.

Nyfiken på författarna?

Viktor Elliot, forskare och universitetslektor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med särskild inriktning på bank management, risk och reglering samt digitalisering. Anna-Karin Stockenstrand, universitetslektor och docent i företagsekonomi vid Mittuniversitetet och Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). Rebecca Söderström, forskare och universitetslektor i kapitalmarknadsrätt vid Uppsala universitet.