Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

När pedagogiken styr tekniken

När Annie Westman läste till lärare nämndes aldrig pedagogikens digitala verktyg. Två år senare installerades en interaktiv skrivtavla i klassrummet. Tillsammans med eleverna gav hon sig ut på en upptäcktsresa som radikalt skulle förändra undervisningens villkor.

Om lärarutbildningen huvudsakligen var traditionellt upplagd fick Annie Westman, som grundskollärare från F-klass till årskurs 6, tidigt prova på den nya teknikens möjligheter. Hennes klassrum utrustades med en interaktiv skrivtavla – en smartboard – som i grunden kom att påverka hennes sätt att undervisa.

– Som pedagog ser jag att jag får med mig eleverna på ett helt annat sätt och kan känna motivationen och glädjen. De som aldrig tidigare ville komma fram till tavlan, gör det nu.

Tekniken ger tillgång till internet och lektioner kan planeras med inslag av bilder, ljud och videoklipp, liksom interaktiva övningar. Samtidigt får eleverna själva möjlighet att på ett kreativt sätt arbeta med redovisningar och läxor. För Annie Westman är den interaktiva skrivtavlan ett läroverktyg bland flera, men ett som
ger omedelbart och positivt gensvar.

– Jag kan ta in hela världen i klassrummet direkt, spela upp ljudet av en tiger som ryter. En smartboard ersätter den vita tavlan och fungerar som en gigantisk touch screen. Allt du kan göra på datorn, kan du göra direkt på tavlan, och du kan också skriva med digitalt bläck. 

Numera utgör tekniken ett självklart inslag i skolarbetet, både för Annie och hennes elever.

– När detta var nytt tyckte både vi lärare och våra elever att det var helt fantastiskt. Tillsammans utforskade vi alla funktioner och möjligheter. Det var en spännande och rolig resa som vi gjorde ihop!

Tillsammans med sin lärarkollega Maria Robling håller Annie inspirationsföreläsningar på andra skolor om hur man enkelt bygger lektioner för smartboard, och de har också gett ut en handbok. Men hon betonar att det gäller att inte låta sig förföras av en snygg presentation eller trendig teknik.

– Viljan är hela tiden att pedagogiken ska gå före tekniken. Det är viktigt att den pedagogiska grundtanken är tydlig.

Hur vill du beskriva din egen utveckling som lärare?

– Den första tiden var det många bitar som skulle falla på plats. Precis som när man lär sig köra bil och är helt fokuserad på att gasa, växla och bromsa. Sedan kan man höja blicken och koncentrera sig mer på det didaktiska. Förutom utforskandet av det digitala lärandet har det betytt mycket för mig att börja skriva läromedel. Man får anledning att reflektera kring vad som är viktigt, varför man gör som man gör och många saker ställs på sin spets.

År 2012 utkom Annie Westmans och Maria Roblings bok Magic! 3, en lärobok i engelska för årskurs tre, på Studentlitteratur. Boken har en webbdel och material för lektioner på smartboard – färdigt att använda direkt i klassrummet. 

– Jag tror att barnen kommer att vara de som driver på den tekniska utvecklingen i skolan. De nöjer sig inte med en dimension, de vill ha flera. Skolan behöver möta barnen i den värld där de befinner sig, för de är ju redan ute på nätet hemma. Men vi ska möta dem med ett bra pedagogiskt material och ett genomtänkt upplägg.