Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Politiken i praktiken

Policyer utgör själva innehållet i politiken. Samtidigt upplevs policy som något abstrakt och svårt att få grepp om av många grundstudenter. Det har de fem författarna bakom boken Policy i teori och praktik bestämt sig för att förändra.

– Att förstå och granska policyer är viktigt ur flera perspektiv, säger Jan Olsson, professor i statsvetenskap och medförfattare till boken. Fungerar demokratin i den mening att de folkvalda bestämmer utfallet av olika policyer, eller kommer andra starka intressen in från sidan och påverkar policyprocessen? Och vilka etiska vägval ställs politiker och tjänstemän inför när de ska tillämpa de principer och mål som ställs upp i policydokumenten?

– Vi har alla saknat en lärobok som på ett grundligt och systematiskt sätt introducerar policy för studenter i början på deras utbildning i statsvetenskap, säger Monika Berg, lektor i sociologi och även hon medförfattare till boken.

– Policyprocessen kan bli ganska abstrakt, säger Jan Olsson, så det är viktigt att nybörjare får en svensk kontext som de känner igen sig i, och konkreta svenska exempel som de antingen har egen erfarenhet av eller har hört talas om.

Författarna har även lagt stor vikt vid att få till en tydlig struktur som hjälper studenterna att hålla isär olika begrepp.

– Den första delen av boken fokuserar på vad policy är, förklarar Monika Berg. Varje kapitel beskriver en fas i policyprocessen så konkret som möjligt och tar även upp aktörer, begrepp och teorier relaterade till den. Den andra delen fokuserar på policyforskningen och beskriver olika frågeställningar och teoritraditioner inom den.

Med Policy i teori och praktik hoppas författarna ge studenter en mer pedagogisk och inspirerande introduktion till ämnet än vad de fått tidigare, och på så sätt väcka lusten att läsa mer och använda policyanalys som ett perspektiv i framtida uppsatser.

Nyfiken på författarna?

Anna Petersén är fil.dr i socialt arbete och verksam som forskare och lärare vid ämnet socialt arbete, Örebro universitet.

Jan Olsson är professor i statskunskap vid Örebro universitet.

Erik Hysing är docent i statskunskap vid Örebro universitet.

Ann-Catrin Kristianssen är lektor i statskunskap vid Örebro universitet.

Monika Berg är fil.dr i statskunskap och lektor i sociologi vid
Örebro universitet.