Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Jobbet i fokus

När vi träffar ny bekantskap frågar vi ofta vad personen jobbar med. Arbete är nära förknippat med identitet och hur vi organiserar arbete i samhället påverkar familjeliv och utbildning. Eftersom arbete är en central del av många människors liv har det vuxit fram en disciplin som studerar detta fenomen – arbetsvetenskap.

– Inom arbetsvetenskapen sätts arbetet i centrum för analysen. En grundtanke är att arbetet och dess organisering är oerhört viktigt om man i nästa skede vill förstå hur andra fenomen i samhället gestaltar sig. Välfärdsstat, familjeliv, politisk debatt, hälsa och ohälsa är på ett eller annat sätt relaterade till arbetet, säger Gunnar Gillberg. Han är en av redaktörerna till antologin Vad är arbetsvetenskap? – En introduktion. Det har saknats just en introduktion till ämnet, något som redaktörerna ville råda bot på.

– Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt och relativt ungt ämne som har saknat en definition. Ursprungsidén kom av att studenter frågade vad arbetsvetenskap egentligen är och vad en arbetsvetare gör. Den här boken är ett sätt att hålla förstagångsstudenterna i handen och ge dem en brygga in till ämnet, säger Anna Peixoto.

Arbetsvetare söker en bredare förståelse av arbete på individ-, organisations- och samhällsnivå. Boken introducerar viktiga delområden som arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö. Kapitlen utgår från frågor som ”Vilken betydelse har arbetet för identiteten?” och tar upp centrala begrepp och perspektiv. Här finns avsnitt om kvinnors inträde på arbetsmarknaden såväl som om arbete och teknik. Författarna är forskare och universitetslärare inom ämnet.

– Antologin har en tydlig röd tråd. Vi förklarar inte bara vad ämnet arbetsvetenskap är utan också vad vetenskap är. Studenter läser ofta vetenskapsteori separat under utbildningen, men det behövs redan från början. För att förstå disciplinen måste man också förstå hur vetenskap fungerar och skiljer sig från annan kunskap, säger Anna Peixoto.

– Tanken är att studenterna ska kunna återvända till boken under hela utbildningen för att slå upp eller repetera saker. Förhoppningen är att väcka deras nyfikenhet. Arbetsvetenskap är ett spännande ämne som förändras i takt med samhället. Det skriver vi om i sista kapitlet som handlar om framtiden, säger Anna Peixoto.

Nyfiken på redaktörerna?

Gunnar Gillberg är socionom, fil.dr i arbetsvetenskap och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Anna Peixoto är fil.dr i arbetsvetenskap och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Erik Ljungar är fil.dr i sociologi och universitetslektor vid Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.

Jonas Axelsson är lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.