Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Anna Russberg

Hallå där...

...Anna Russberg, en av författarna till boken Piska eller morot? 
Kan du berätta lite mer om bokens titel och varför den heter som den gör?

Det är hög igenkänningsfaktor i begreppet Piska eller Morot, de flesta kan nämligen känna igen sig i svårigheten med att veta när man ska berömma eller bestraffa. Båda behövs i att fostra en arbetskultur, driva en verksamhet framåt samt vara en välfungerande chef. Frågan är bara när använder jag vilken metod och hur gör jag för att få effekt. Vad händer när den ena metoden dominerar? Titeln syftar till en bok som hjälper dig som chef förstå hur du kan parera mellan de båda metoderna. Men framför allt ge dig som chef verktyg och tips i hur du kan belöna medarbetare bortom att endast säga “bra jobbat”.

Forskning visar att belöning får bäst effekt på motivation och beteendeförändringar på sikt men då uppstår frågor som; Hur applicerar jag detta? Hur kan vi som verksamhet bygga in det i vår organisation? Boken ger dig svaret.

Er bok är nominerad till Årets projektledarbok – vad tror du gör er bok till en projektledningsbok som sticker ut?

Boken väver in den mänskliga faktorn i att driva ett projekt framåt. Det är lätt för läsaren att relatera till de exempel och tips som boken ger. Inlärning och omsättning till praktik får bättre effekt om jag som läsare kan relatera till det jag läser. Den ger läsaren tips och verktyg vilka genast kan omsättas i praktiken, såväl för det lilla projektet som för det stora med fokus på att skapa motivation. Dessa tips och verktyg kommer såväl från forskningen inom inlärningspsykologi som från forskningen på KTH inom verksamhetsstyrning.

Den har en titel som väcker intresse och som alla som arbetat med människor kan känna igen sig i. Dessutom finns det löpande genom boken handritade pedagogiska bilder och grafer som hjälper läsaren att ta till sig kunskapen i text. Boken har gjort vetenskapen tillgänglig för alla, inte endast psykologer och akademiker. Återigen hög igenkänningsfaktor.

Vad är den vanligaste missuppfattningen om att driva förändringsarbete?

Vi människor tror ofta att det räcker med ett tydligt mål och en väl genomarbetad plan för att motivera och komma i mål med våra förändringar. Vi underskattar den kraft som uppföljning och belysning av små framsteg och delmål har på såväl individens interna drivkraft som gruppens motivation för att driva arbetet framåt och ta det i mål. Vi underskattar med andra ord den kraft moroten, belöning har.

Nyfiken på författaren?

Anna Russberg är utbildad psykolog från Uppsala universitet, entreprenör och konsult. Hon har omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbeten och change management i Europa och Mellanöstern. 2013–2015 satt Russberg i ledningsgruppen för ett skandinaviskt bolag i Saudiarabien. Där ansvarade hon för att driva förändringsarbeten inom produktion, sälj och finans.