Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ledningsarbete i flera dimensioner

För att få kunskap om organisering av ledning krävs ett helhetsgrepp som ser till ämnets bredd och undviker förenklade bilder som riskerar att inte stämma. Det menar författarna till Chefskap, ledarskap och medarbetarskap som ger en överblick över ledningsarbete och samlar aktuell forskning inom området.

Ni skriver om ledning i tre olika dimensioner, varför är det viktigt att betrakta alla tre parallellt?

– De är alla viktiga och kopplade till varandra. Traditionellt brukar man studera och beskriva chefskap, ledarskap och medarbetarskap var för sig vilket gör att man missar deras ömsesidiga beroende av varandra och ständiga påverkan på varandra. Om någonting är komplext behöver vi låta det vara komplext. Därför vill vi hjälpa läsaren att få kunskap om organisering av ledning i sin helhet och det gör att vi behöver få förståelse för alla dimensioner tillsammans.

Året 2020 innebar oväntade förutsättningar som gjort att många organisationer fick arbeta mer virtuellt. Hur bibehåller man ett hållbart samarbete under sådana omständigheter?

– Även om man i första hand kanske vill fokusera på endast en dimension, exempelvis chefskap i frågan om arbetsmiljöansvar, så är det viktigt att arbeta med alla tre dimensionerna. Det handlar också om att utnyttja teknikens möjligheter för att hålla relationerna levande. Många har insett hur viktigt vardagens småprat är, det som i normala fall sker i korridoren eller vid kaffemaskinen. I småpratet formas särskilt ledarskap och medarbetarskap. Det gäller att hitta sätt att kompensera detta i den nya situationen, och inte bara träffas via videosamtal för formella möten, utan även i friare syfte med fokus på att umgås.

Vad är tanken bakom bokens struktur?

– Boken har två delar, först en generell del om chefskap, ledarskap och medarbetarskap, sedan en del som kopplar den mer abstrakta kunskapen från del ett till aktuella utmaningar som organisationer står inför. Vi tar också hänsyn till kontexten, vilket annars kan vara bristande i ledarskapslitteratur som tenderar att vara kontextlös. Varje kapitel inleds med ett praktiskt exempel för att illustrera vad kapitlet handlar om och avslutas med diskussionsfrågor för att stimulera reflektion.

Nyfiken på författarna?

Thomas Andersson är professor i företagsekonomi och anställd vid Högskolan i Skövde. Lucia Crevani är docent i företagsekonomi och doktor
i industriell ekonomi vid Mälardalens högskola. Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi och föreståndare vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Stefan Tengblad är professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet.