Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Sömn vid hälsa och ohälsa

Intervju med Pernilla Garmy

Det har saknats en lärobok på svenska om sömn för vårdprofessionerna och vi ser att denna bok kan möta upp detta behov.

Upplevda sömnsvårigheter verkar vara väldigt vanligt idag. Hur fick du och de andra redaktörerna idén till denna bok?

Vi möter många människor med en nyfikenhet på sömnens betydelse för hälsa och välmående, och vi möter också många personer med sömnsvårigheter. Det har saknats en lärobok på svenska om sömn för vårdprofessionerna och vi ser att denna bok kan möta upp detta behov.

Vilken roll spelar sjuksköterskans kunskap om sömnfysiologi och sömnstörningar ur ett omvårdnadsperspektiv?

Eftersom sömnproblem är så vanligt i befolkningen och ännu vanligare bland personer med andra somatiska och/eller psykiska hälsoproblem, behöver alla sjuksköterskor ha kunskap om sömnfysiologi och sömnstörningar för att kunna erbjuda adekvat omvårdnad.

I boken nämns främjandet av sömn i utmanande sammanhang som exempelvis vård på sjukhus. Vilka utmaningar och möjligheter finns det för sjuksköterskor att främja god sömn för patienter i sjukhusmiljöer?

En utmaning när det gäller att främja sömn för patienter i sjukhusmiljöer är att många omvårdnadsåtgärder behöver göras dygnet runt vilket kan störa patientens sömn. Men studier har visat att om sjuksköterskan och teamet runt patienten tillsammans med patient och anhöriga gör upp en plan för natten kan oro minskas och sömnen förbättras, även om vissa medicinska kontroller behöver utföras nattetid för att upprätthålla patientsäkerheten. 

Finns det några specifika budskap eller insikter som du hoppas att läsarna kommer att få med sig efter att ha läst boken?

Vi hoppas att sjuksköterskor och andra vårdprofessioner på ett självklart sätt inkluderar frågor om sömn när de tar anamnes. Vi hoppas också att läsarna tar hand om sin egen sömn och känner sig motiverade till att skapa vanor som stimulerar både aktivitet och vila, vilket ju leder till bättre sömnhälsa. 

Den gedigna boken Sömn vid hälsa och ohälsa fyller en viktig funktion som kurslitteratur på området, men kan även rekommenderas alla som vill lära sig mer om sömn.