Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Catrin Björvell

Hallå där...

...Catrin Björvell, sakgranskare till Handbok i omvårdnadsdiagnostik som är den första svenska utgåvan av Lynda Juall Carpenitos bok Handbook of Nursing Diagnosis

Vad kan läsaren förvänta sig av Handbok i omvårdnadsdiagnostik och vilka behov uppfyller den?

Med den här boken får sjuksköterskan hjälp att använda teorin i praktiken. Boken ger inte bara svar på ”vad” utan även på ”hur” omvårdnadsprocessen ska användas.  Sjuksköterskan ges praktiska råd, tips, exempel ur den kliniska vardagen och differentialdiagnostiska kommentarer. Dessutom har Lynda Juall Carpenito sett det kliniska behovet av problemformuleringar för de tillstånd hos patienten där sjuksköterskan även har ett medicinskt observations- och rapporteringsansvar. Hon kallar dessa för kollaborativa problem och syftar på samarbetet med läkaren i att lösa patientens problem. Kombinationen av omvårdnadsdiagnoser och kollaborativa problem med tillhörande åtgärder ger sjuksköterskan möjlighet att dokumentera en komplett vård.

Vad är tanken med denna bok – hur ska den användas? Hur kan den kombineras med boken Omvårdnadsdiagnoser – definitioner och klassifikation?

Sektion 1 i boken bör alla sjuksköterskor läsa, därefter används boken bäst som en uppslagsbok dit sjuksköterskan kan vända sig för att veta mer om hur en omvårdnadsdiagnos ur NANDAs Omvårdnadsdiagnoser – definitioner och klassifikation bäst tillämpas. Carpenito ger en fördjupning i varje omvårdnadsdiagnos och tar med hela omvårdnadsprocessen, förutom omvårdnadsdianosen ur NANDAs klassifikation ges exempel på möjliga målformuleringar och förslag på åtgärder.

Vad skiljer denna bok från den gängse presentationen av ämnet i läroböcker?

Eftersom Carpenito själv arbetar som sjuksköterska och i sin vardag ställer omvårdnadsdiagnoser, ger hennes bok det som ofta saknas i andra böcker i ämnet, nämligen det tydliga kliniska perspektivet. I boken blandar hon tips och egna erfarenheter med referenser från vetenskapliga publikationer och annan litteratur, vilket gör den så användbar för sjuksköterskan i sitt arbete med patienter.

Nyfiken på Catrin Björvell?

Catrin Björvell, sjuksköterska, med.dr, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Har sedan 1993 arbetat med att utveckla, forska och undervisa i omvårdnadsdokumentation, det vill säga omvårdnadsbedömning, omvårdnadsdiagnostik och omvårdnadsåtgärder.