Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Samlad kunskap om diabetes

Diabetes ökar bland befolkningen i Sverige och i resten av världen, och de senaste decennierna har mycket hänt inom diabetesforskningen. Flera populationsstudier har gjorts, patientbemötandet har förbättrats och nya  läkemedel har introducerats. Svensk förening för diabetologi såg behovet av en samlad svensk lärobok i ämnet och gav redaktörsuppdraget till Mona Landin-Olsson, överläkare och professor i endokrinologi.

– I dag finns Socialstyrelsens riktlinjer men här presenterar vi även teoribildning och behandlingsmetoder. Vår ambition är att öka kunskapen om diabetes för att därigenom förbättra vården, säger hon.

Diabetes samlar det aktuella kunskapsläget från experimentell forskning till kliniskt omhändertagande. Boken är skriven av verksamma läkare, sjuksköterskor och forskare inom svensk diabetesvård och forskning. Totalt har nästan femtio författare gett sitt specifika bidrag.

– Fördelen med så många författare är att vi förankrar innehållet i boken i verkligheten. Det är en jämn könsfördelning bland experterna och de kommer från alla regioner i Sverige, säger redaktören. Första delen fokuserar på typ  -diabetes och insulinbehandling. Här presenteras molekylära mekanismer parallellt med praktiska råd. Andra delen behandlar typ 2-diabetes, insulinets effekter på kroppens organ och insulinresistens. Den tar även upp möjligheter till individanpassad terapi, komplikationer i samband med diabetes och  associerade metabola sjukdomar. Sista delen beskriver diabetes ur ett  individ-, familje- och samhällsperspektiv.

– Första delen samlar forskning som rör specialistvård, andra delen riktar sig mot primärvården och del tre kan läsas av en intresserad allmänhet. Bokens styrka är att den har både bredden och djupet, säger Mona Landin-Olsson. Diabetes riktar sig till medicinstudenter men även till färdiga läkare och  diabetessjuksköterskor. Den kan också vara till nytta i primärvården samt  inom kommunens hälso- och sjukvård.

– Det är en bok som bör finnas på alla sjukvårdsinrättningar och  vårdutbildningar. Ökad kunskap ger ännu bättre diabetesvård, säger Mona Landin-Olsson.

Nyfiken på redaktören?

Mona Landin-Olsson är professor i endokrinologi vid Lunds universitet och överläkare på Endokrinologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Hennes forskningsintresse är diabetes, med specifik inriktning på uppkomst-mekanismer.