Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Jonny Österman

Physics Handbook har precis kommit i en ny upplaga –  hur skiljer sig den från den förra upplagan?

Den nionde upplagan av Physics Handbook är omarbetad från pärm till pärm. Förutom att färg har tillkommit så har de allra flesta tabellerna uppdaterats med mer ”up-to-date” värden. Boken innehåller cirka 150 sidor med tabeller från väldigt många av fysikens områden och många av tabellerna innehöll värden från 1960-talet. Några nya tabeller har tillkommit. Den övriga delen av boken innehåller huvudsakligen formler och dessa delar har gåtts igenom och uppdaterats. Två kapitel om elektronik har skrivits om helt.

Den första utgåvan av boken kom redan 1980, hur föddes idén till boken?

Under sommaren 1976 började jag skriva på en formelsamling i fysik. Jag hade ingen tanke på att få pengar för jobbet, men jag hade funderingar på att kanske kunna använda detta som ett examensarbete i min utbildning till civilingenjör i teknisk fysik. Under utbildningen använde vi då Carl Nordlings fysikhandbok. Vi teknologer var inte nöjda med den handboken. Vi tyckte att mycket saknades och beteckningar förklarades inte i handboken. I nästan varje fysikkurs kompletterade lärarna med egna stencilerade formelsamlingar som vi fick använda vid tentorna.

Under författandet utgick jag från mina mycket omfattande lektionsanteckningar och för varje kapitel läste jag flera läroböcker för att vara säker på att formlerna var korrekta. När arbetet fortsatte visade jag mina tydliga handskrivna manus till olika lärare på Fysikum och från Institutionen för Teoretisk Fysik. Så småningom beviljades det att jag kunde använda formelsamlingen som mitt examensarbete, och professor Carl Nordling utsågs till min handledare. Upplaga 1, som utkom i slutet av 1980, omfattade 430 sidor.

Vad är det som gör boken till den ultimata handboken för både studenter och lärare inom fysik samt verksamma fysiker?

Physics Handbook täcker det mesta man kan läsa som fysikstudent innan man påbörjar en doktorsutbildning. Det är unikt. Det är tveksamt om det finns någon annan så omfattande ”uppslagsbok” i hela världen! Många studenter som har fortsatt med en doktorandutbildning kallar boken för ”sin bibel”. Mycket av det de vill slå upp finns i boken. På scholar.google.com finns avhandlingar från hela världen och över 850 av dem innehåller referenser till Physics Handbook.  Ytterst få böcker kan visa på så många referenser på Google Scholar.

En orsak till att det är tveksamt om det finns någon motsvarande bok i världen beror på att så gott som alla som skriver böcker gör det när de har gått ut sin utbildning, och då har de specialiserat sig inom ett speciellt område inom fysikens värld. Då har de glömt mycket av detaljkunskaperna från de kurser som de en gång gick. Jag jobbade med min bok medan jag studerade fysik och matematik. Jag hade dessutom mycket höga betyg på denna krävande utbildning på Uppsala Universitet. För att kunna skriva boken så komplett som möjligt läste jag dessutom ytterligare några kurser utöver de kurser som ingick i utbildningen till civilingenjör i teknisk fysik.

Nyfiken på författaren?

Jonny Österman, Master of Science in Engineering Physics and Computer Technology, has worked as a teacher of physics and mathematics at Åva Gymnasium in Täby, just north of Stockholm. For more than 25 years Jonny worked as a computer software consultant in his own company. Physics and mathematics has always taken a great part of Jonny's life, and in his spare time he especially likes to read about cosmology. Jonny has now retired.

As a computer consultant Jonny Österman worked with Oracle databases, SQL Windows, and advanced Excel programming. During the 1980's Jonny created software tools for APL programmers, which were sold in several countries.