Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läroplanen är skolans blodomlopp

Intervju med Daniel Sundberg

Från 1800-talets kamp om skolplikten och avskaffandet av katekesläsning till enhetsskolans införande och dagens ”PISA-skola”. Läroplanens historia är fylld av kontroverser, reformer och samhällsutveckling. Lagom till införandet av Lgr 22 och revideringen av gymnasiets läroplan kommer Daniel Sundbergs bok Svenska läroplaner, med målet att få rektorer och lärare att känna mer delaktighet i läroplansarbetet.

Daniel Sundberg är i grunden lärare, men har alltid haft suget att forska i de stora frågorna. Som varför skolan förändras så långsamt, vem som bestämmer och hur skolans uppdrag förändras över tid.

Det är också så Daniels intresse för läroplaner uppstod. Under sin forskarutbildning undrade han varför ingen beskrivit svenska läroplaner genom den moderna historien. Hur synen på elever, lärare och skolans uppdrag har förändrats, vilka politiska vindar som blåst – och vilka som mojnat.

”Jag vill bidra till fler lärande samtal om läroplaner och undervisning.”

– Läroplanen är själva blodomloppet i skolans undervisning och uttrycker pedagogiska grundfrågor som alltid kommer vara aktuella. Med min bok vill jag visa mönster och motverka historielösheten som ofta präglar diskussionen kring skolan, säger Daniel Sundberg. 

Via läroplanens historia landar Svenska läroplaner i den svåra frågan om målet med framtidens skola. Är det faktakunskap, förmågor eller bildning som ska stå i fokus för att klara samtidens svåra utmaningar?

För att nå skolans mål måste debatten kring skolan bli mindre politiserad kring symbolfrågor och lärarna mer engagerade i läroplansarbetet, menar Daniel Sundberg.

– Det finns för lite diskussion kring läroplaner och kunskapssyn idag, i lärarkollegier och under utbildningen. Då blir synen lätt att läroplanen är en manual som kommer någon annanstans ifrån. Det leder till en avprickningsbar ”anorektisk” läroplan där eleverna inte får med sig vad de behöver.

Med sin bok vill Daniel Sundberg skapa ett historiskt sammanhang kring läroplanen och förmedla begrepp som möjliggör lärande samtal om stora frågor. Något han upplever att många lärare efterfrågar och saknar idag.

Nyfiken på Daniel Sundberg?

Daniel Sundberg är utbildad lärare och disputerade 2005 med avhandlingen Skolreformernas dilemman – kampen om tid i den svenska obligatoriska skolan. Han är idag professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, med inriktning mot läroplansteori och didaktik.