Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor med Ilse Hakvoort

Vad utmärker just din bok?

I denna bok lägger jag fokus på det främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande arbetet med konflikthantering. Dessa fyra begrepp är centrala när man ska beskriva hela skolans konflikthanteringsarbete. Det har varit spännande att fördjupa mig i vilka insatser som hör till varje del och hur de tillsammans formar en helhet. Dessutom lutar jag mig mot helt ny kunskap, från två systematiska litteraturstudier som jag genomfört under det senaste året tillsammans med kollegor.

Under alla år som jag har utbildat i konflikthantering har den största ögonöppnaren varit att förstå ”på riktigt” hur konfliktparterna kan utvecklas och lära sig från och genom konflikter. 

Har du ett särskilt budskap till blivande lärare som kanske känner oro inför just konflikthantering? 

Under alla år som jag har utbildat i konflikthantering har den största ögonöppnaren varit att förstå ”på riktigt” hur konfliktparterna kan utvecklas och lära sig från och genom konflikter. Ofta har utbildningsdeltagare en latent vetskap om att konflikter kan vara utvecklande och stimulera förändring. Men det är också tydligt att det finns en oro för att förvärra situationen vid ett ingripande. Att utveckla en förståelse om konfliktens konstruktiva potential hjälper.

 

Vad kännetecknar ett framgångsrikt konflikthanteringsarbete?

Det finns många aspekter som ingår i ett framgångsrikt konflikthanteringsarbete. Till exempel att arbeta tillsammans. Konflikter kan vara komplexa och att utforska dem tillsammans med andra kan vara till stor hjälp. Då skapas utrymme för utbyte av erfarenheter och tankar samt synliggörande av det som faktiskt görs. Jag skulle även säga nyfikenhet, kunskap och mod är kännetecknande för ett framgångsrikt konflikthanteringsarbete. Nyfikenhet kan stimulera till att ställa frågor och göra kartläggningar när en konflikt upptäcks. Kunskap gör att man kan känna igen till exempel ett konfliktförlopp. Och mod behövs för att ingripa i tid och våga testa nya verktyg.