Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Intervju med Jerzy Sarnecki och Christoffer Carlsson

Nu kommer Jerzy Sarneckis Introduktion till kriminologi i ny upplaga, denna gång med Christoffer Carlsson som nytillkommen medförfattare. Samabetet mellan författarna började då Jerzy var en av Christoffers handledare under hans doktorandstudier. Efter Christoffers disputation fortsatte de av och till att arbeta tillsammans, bland annat inom projektet Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. De har även författat boken An Introduction to Life-Course Criminology (Sage 2016) och andra vetenskapliga arbeten.
Hur uppstod det samarbetet och hur har skrivprocessen gått till emellan er?

Vårt samarbete är ganska enkelt. Efter att ha diskuterat igenom innehållet sätter sig en av oss och skriver en text som den andra ändrar i. Ofta behövs det flera omgångar tills vi är tillräckligt nöjda med texten. Det är ovanligt att vi har helt olika uppfattningar i en fråga och även om det inträffar är det ofta lätt att hitta en rimlig kompromiss.

Troligen beror detta på att vi har stor ömsesidig respekt för varandra. När det var dags för fjärde upplagan och jag kände att jag inte längre ville vara ensam om detta stora arbete, var det lätt för mig att välja medförfattare, tillägger Jerzy.

Christoffer, du har ju även skrivit skönlitterära kriminalromaner. Finns det någonting från den erfarenheten du har nytta av i ditt kurslitterära skrivande eller är det två vitt skilda processer?

Jag läste den första upplagan av Introduktion till kriminologi som student för 15 år sedan. Nu när jag återbesökte den för det här arbetet slogs jag av vilken fantastisk bok det är. Man baxnar inför Jerzys bredd, kunskapsmässigt. Fotnoterna är fulla av historiska paralleller, oväntade och skarpa sociologiska observationer och liknelser han finner i andra discipliner. Prosan är dessutom oerhört dynamisk. Ibland skriver han ömsint, nästan försiktigt, och presenterar de stora teoretiska argumenten som om de var instruktioner till en övning som krävde mycket av läsaren. Andra gånger är han iskall, rör inte en min. Åter andra gånger är han burdus och lekfull, alltid skenbart enkel. Det är en väldigt unik men effektiv lärobok, av en på många vis oerhört unik akademiker, som skickligt och hejdlöst presenterar sitt ämne över 600 sidor.

När jag började arbeta med boken var jag väldigt medveten om att det liksom var Jerzys text jag klev in i, trots att han själv, sin vana trogen, åtskilliga gånger uppmuntrade mig att vara brutal och hänsynslös mot de delar som behövde skrivas om. Jag tror att det som kan ha varit mitt bidrag var att litegrann skriva fram en sorts berättelse om den kriminologiska historien. Kriminologins utveckling är som ett intellektuellt drama i många akter, där varje ny akt är en reaktion eller utveckling av de som varit tidigare. Jag tror också att det kan vara till hjälp för studenter och andra intresserade att lära sig förstå hur ämnet hänger samman, att se att olika delar av det i själva verket sitter ihop, ibland på vis man inte riktigt kunde anat.

Vad har hänt på fältet och kunskapsområdet sedan den förra utgåvan kom ut, och hur har det påverkat bokens innehåll?

Kriminologi är ett förhållandevis nytt ämne som i sin nuvarande form är drygt hundra år gammal. Det innebär att ämnet fortfarande rör sig snabbt, teorier tillkommer, utvecklas och modifieras. Nya empiriska studier belyser frågan om brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker från nya perspektiv. Detta är en kontinuerlig process som kräver att boken uppdateras. De frågor som aktualiserats under senare tid rör bland annat utvecklingen av våldsbrottsligheten, våldsbejakande extremism och terrorism samt integrerade teoretiska modeller vilka förenar sociala och biologiska förklaringar till brott och dessutom tar hänsyn till människans fria vilja.

Nyfiken på författarna?

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi och forskar och undervisar vid flera lärosäten i Sverige. Innan han utnämndes till professor 1993 arbetade han som ungdomsledare, utredare och så småningom forskare och byråchef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Christoffer Carlsson är lektor i kriminologi vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare i kriminologi vid Institutet för framtidsstudier.