Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

SCM - Från början till slut

Med 40 års erfarenhet av forskning och undervisning inom supply chain management (SCM) var det hög tid för Jan Olhager att sammanfatta sina viktigaste lärdomar på ett pedagogiskt sätt i en svensk bok. Resultatet blev Supply chain management – produktion och logistik i försörjningskedjor.
Varför valde du att skriva boken?

Det finns två anledningar. Den ena anledningen är att det har saknats en bok på svenska som tar upp både produktion och logistik i försörjningskedjor på ett balanserat sätt. I och med att försörjningskedjor kan ses som nätverk där produktion sker i noderna och logistik sköter flödena mellan noderna, så är det viktigt att produktion och logistik behandlas samtidigt. Den andra anledningen är att jag velat sammanfatta det som jag tycker är grundläggande och viktigt inom supply chain management från min erfarenhet av undervisning och forskning. Min forskning har oftast skett i nära samarbete med industriföretag, och jag har vinnlagt mig om att forskningens resultat ska vara relevanta för praktiker men också användbara i undervisning.

Boken vänder sig främst till studerande vid universitet och högskolor, vad är tanken bakom bokens struktur och hur kan studenten använda boken på bästa sätt?

Boken är strukturerad på ett sätt som sammanfattar och paketerar grunderna i SCM på ett pedagogiskt sätt. Boken utgörs av fyra delar: strategi, struktur, styrning och utveckling. Varje del behandlas först utifrån kundens perspektiv som påverkar hur produktion och leverantörsnätverket ska utformas och styras, därefter behandlas den interna produktionen och slutligen leverantörsperspektivet. För att stödja studentens användning av boken finns övningsuppgifter och en del matematik för att öka förståelsen för begrepp och sammanhang. Dessutom avslutas varje kapitel med en sammanfattning av bärande principer och nyckelord samt referenser och diskussionsfrågor.

Vilka tankar eller lärdomar vill du att läsarna ska ta med sig efter att ha läst din bok?

Framförallt en förståelse för komplexiteten i försörjningskedjor, vilket samtidigt betonar att produktion och logistik måste beaktas samtidigt samt att inköp, produktion och distribution måste hänga ihop internt. Det är också viktigt att ha bra leverantörer och bra kunder, så att försörjningskedjan som helhet kan utvecklas på ett hållbart sätt. En annan viktig insikt är att ha en god förståelse för kontexten, framför allt kopplat till produkternas efterfrågeegenskaper. Eftersom det har en påverkan på hur försörjningskedjan bör utformas, vilka styrningsprinciper man bör använda och vad som är viktigt att förbättra när man utvecklar försörjningskedjor.

Nyfiken på författaren?

Jan Olhager är professor i strategisk produktionslogistik vid Lunds universitet, tidigare professor i produktionsekonomi vid Linköpings universitet samt gästprofessor i Supply Chain Management vid Monash University, Melbourne, Australien. Han är Honorary Fellow i EurOMA (European Operations Management Association) och ETP (Excellent Teaching Practitioner) vid Lunds tekniska högskola. Olhager har lång internationell erfarenhet som föreläsare och konsult och har skrivit många artiklar och böcker i ämnet.