Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ett integrerat perspektiv på logistik

Sju år har gått sedan den senaste upplagan och två författare har tillkommit – nu är den fjärde upplagan av Logistikens grunder här. Även om grundprinciperna i ett materialflöde är oförändrade har mycket hänt på kort tid inom ämnesområdet. Författartrion har uppdaterat hela boken för att integrera nya begrepp, trender och perspektiv.
Hur skiljer sig den nya upplagan från den förra?

Hela boken har bearbetats. Statistik, text och bilder är uppdaterade och nya trender är introducerade. Några kapitel har fått stryka på foten, andra har slagits samman och några bär nya namn då terminologin och fokus har ändrats genom åren. Ett exempel är att kapitlet om farligt gods numera heter ”Specialgods” som också behandlar överstort, temperaturkänsligt, stöldbegärligt och lättfördärvligt gods.

Mycket har hänt i miljödebatten sedan senaste upplagan kom ut för sju år sedan. Hur är det integrerat i den nya upplagan?

På den tiden då de första upplagorna av boken kom ut hanterades miljöaspekter i många verksamheter som ett specialområde. Fokus låg på att kunna följa lagar och regelverk. Numera är det, som i andra branscher, integrerat i verksamhetens alla nivåer. Dessutom finns det nu ett allmänt intresse för hållbar logistik, till exempel är ju godstransporternas miljöeffekter ett vanligt tema för dagspressen. Miljöaspekter är därför integrerat i de flesta kapitel i boken. Regelverk, kundkrav och företagens ambitioner utvecklas mycket fort. Ett kapitel bär nu namnet ”Hållbarhet” då även sociala frågor hanteras medan ekonomisk hållbarhet i princip är överordnat tema för bokens alla andra kapitel.

Johan och Gunnar är nya medförfattare till denna upplaga av boken. Hur har tillskottet av två nya medförfattare påverkat bokens innehåll?

Även om vi alla tre har varit kollegor på Chalmers i decennier så har vi olika forskningsområden som kompletterar varandra. Johan har arbetat med intermodala transporter och hållbarhet under lång tid medan Gunnar har haft fokus på informationssystem som stödjer logistikverksamhet. Deras kunskap inom dessa områden har påverkat den nya upplagan en hel del och format den efter det moderna samhällets krav på bland annat digitalisering och hållbarhet.

Nyfiken på författarna?

Kent Lumsden är professor emeritus i integrerade transportsystem vid Chalmers tekniska högskola och var ensam författare till tidigare upplagor. Gunnar Stefansson är professor i transport- och logistiksystem vid Islands universitet. Johan Woxenius är professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.