Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Idéerna bakom styrningsmodeller

Vilka idéer ligger till grund för hur organisationer styrs? I Governance – en introduktion presenteras några centrala styrningsmodeller som används i både privat och offentlig sektor, till exempel byråkrati, new public management, new public governance, agentteori och intressentmodellen.

– Boken behandlar ett oerhört stort område: styrningen av samhället. Eftersom den riktar sig till företagsekonomer är huvudbudskapet att governance är de förutsättningar som råder för hur organisationer styrs, det vi kallar management eller styrning, säger författaren Bino Catasús.

Med boken vill han visa hur dessa modeller bygger på specifika antaganden om människors drivkrafter och organisationers mål. Boken diskuterar även praktiska förhållanden i Sverige och redogör för ansvarsförhållanden i aktiebolag, statliga myndigheter och kommunalförvaltningar.

– Mycket litteratur har med rätta varit inriktad på att diskutera frågor om hur företag och organisationer kan styras. Den här boken tar ett steg tillbaka och beskriver vilka förutsättningar som ligger till grund för styrningen. Exempelvis hanteras frågor om vilka som har makt, ansvar och hur vi följer upp det vi tycker är bra, det som kallas prestationsmätning.

En ambition har varit att klargöra hur olika organisationer förhåller sig till varandra.

– Ofta diskuterar kursböcker antingen privat eller offentlig styrning. Här har jag försökt göra både och. Det finns ett värde i att företagsekonomer lär sig om offentlig förvaltning och statsvetare om företagsledning. Genom att ta med offentliga organisationer har jag också kunnat visa på fler teoretiska frågor än om jag endast hade beskrivit det som kallas bolagsstyrning, säger Bino Catasús.

Boken riktar sig främst till studenter inom företagsekonomi och förvaltningsekonomi, men kan även vara relevant för studenter inom statsvetenskap.

– Det har skrivits hyllkilometer av litteratur om styrning inom statsvetenskap, juridik, nationalekonomi och andra ämnen, men ämnet behöver introduceras tidigare i företagsekonomisk utbildning där man tenderar att dyka rakt ner i hur saker organiseras. Jag tror att man behöver lyfta blicken och fråga sig varför företag gör på ett visst sätt. Det är svårt att förstå företag om man inte förstår deras förutsättningar. Min förhoppning är att boken ska hjälpa läsaren att se på vilket sätt styrning påverkas av, men också påverkar, samhället.

Nyfiken på författaren?

Bino Catasús är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision, vid Stockholms universitet. Hans forskning har på senare år varit inriktad på studier av de praktiker som rör bolagsstyrningen (exempelvis ägaraktivism, revision och revisorer, styrelser och bolagsstämmor).