Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Skräddarsytt för ekonomer

Excel är ett användbart verktyg för alla typer av ekonomer – men på olika sätt! Trots det känner många studenter och yrkesverksamma osäkerhet kring hur programmet ska hanteras. Det kunskapsglappet vill författarna till Excel för ekonomer överbrygga genom att ge vägledande hjälp för ekonomer i alla led och skeden av sina karriärer.
Varför behövs en bok om Excel för ekonomer? 

– Eftersom den förklarar och visar hur man kan arbeta med kalkylprogram utifrån just ekonomens perspektiv. Excel är idag ett program som ekonomer helt enkelt förväntas behärska, men i universitets­kurser utgår man ofta från att studenter tillskansar sig den här kunskapen på egen hand. Vi har dock märkt att det finns en osäkerhet kring vad man som ekonom kan åstadkomma med hjälp av Excel och hur programmet ska användas. Därmed riskerar man att gå miste om effektivare arbetssätt och mer avancerade och relevanta analyser.

I boken berättar ni att ni mött olika typer av ekonomer som använder kalkylprogram på olika sätt. Finns det något exempel på ett användningsområde som har inspirerat er?

– Excel är ett otroligt mångfacetterat verktyg och vi lär oss något nytt varje gång vi gör en djup­dykning i ett visst område. Men det som har inspirerat oss är snarare att synliggöra hur olika problem för olika ekonomer också kräver olika lösningar. Ofta associeras Excel med en viss typ av ekonom. Vi har istället valt att illustrera olika funktioner utifrån en stor variation av arbetsmoment, såsom HR, marknads­föring, redovisning, värdering och mycket mer.

Det finns många källor med information om Excel att tillgå på Internet. Vad är fördelen med att lära sig om kalkylprogram från en bok? 

– Fördelen med en bok är att läsaren får relevant information presenterad med en konsekvent pedagogisk idé om hur ämnet bäst lärs in, det vill säga praktiskt arbete parallellt med läsningen. Vi tror inte att osäkerheten kring Excel beror på en brist på information utan snarare på att många ekonomer inte vet hur man ska börja eller vad man ska söka efter. Boken är framtagen för att ge läsaren en god förståelse för typiska problem och användningsområden, men även för att man i nästa steg ska ha tillräckligt god kunskap för att kunna lösa problem på egen hand.

 

Nyfiken på författarna?

Johan Graaf är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans expertis är inom ekonomistyrning, externredovisning samt finansiell analys.

Anton Borell är forskare och lärare vid Stockholms universitet. Hans expertis är inom ekonomistyrning och externredovisning.