Vanliga frågor

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och besvarat dem här. Hittar du inte svar på det du söker här nedan, hör av dig så hjälper vi dig!

Kundservice når du på kundservice@studentlitteratur.se eller på 046-31 21 00. För tekniska supportärenden kan du även använda vårt kontaktformulär

Grundläggande begrepp

 Vad är skillnaden på bok + digital produkt och digital produkt?

Här ingår en eller flera tryckta böcker samt en digital produkt som består av boken i digital form samt övningar och digitala verktyg av olika slag.

För grundskola och gymnasium är koden för det digitala läromedlet giltig antingen i fyra år och kan ärvas mellan elever eller i ett år för förbrukningsböcker (böcker eleverna skriver i) och kan bara aktiveras en gång. Vilken typ av giltighet som gäller anges på produkten.

För universitet och högskola är koden för det digitala verktyget giltig i två år (om inte annat anges på produkten) och kan aktiveras en gång.

För grundskola och gymnasium innebär detta ett läromedel i helt digital form. Här finns exempelvis inlästa texter och interaktiva övningar. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år och kan även beställas som klasspaket.

För universitet och högskola innebär digital produkt att bokens innehåll finns i helt digital form. Den kan dessutom omfatta verktyg och övningar eller endast motsvara bokinnehållet (e-bok).

Därutöver erbjuder vi digitala informationstjänster och forum som man kan abonnera på inom olika områden, i de flesta fall avsedda för kompetensutveckling för yrkesverksamma.

 Vad är Min bokhylla?

Min bokhylla är en samlingsplats där du kommer åt dina digitala produkter från Studentlitteratur. När du aktiverar en digital produkt med din aktiveringskod hamnar den i Min bokhylla – ett digitalt bibliotek som ger dig en perfekt översikt över alla dina digitala produkter.

 Vad är en aktiveringskod?

Aktiveringskoden är din ”nyckel” för att låsa upp din digitala produkt. Aktiveringskoden kan användas ett begränsat antal gånger och har en begränsad giltighetstid, beroende på vilken produkt den hör till. Du kan kolla giltighetstiden på din kod här.

 Vad är en klasslicens?

Klasslicensen erbjuder vi för läromedel som används i grundskola eller gymnasium. En klasslicens ingår i ett klasspaket och är en enda kod som kan användas och aktiveras för 30 elever. Läs allt om hur lärare och elever aktiverar och använder sin klasslicens här.

 Användarnamn, vad är det?

Användarnamnet är unikt för ditt användarkonto och det väljer du själv. Det kan vara din e-postadress eller något annat du lätt kommer ihåg. Med hjälp av ditt användarnamn och lösenord loggar du in och kan komma åt exempelvis Min bokhylla eller kan handla i webbshopen.

Vad är en interaktiv övning?

En interaktiv övning är en digital, självrättande övning som finns tillgänglig i elevens/studentens digitala del. Den interaktiva övningen kan göras hur många gånger som helst. När man är klar med en övning och fått ett resultat, återställs den och det går att göra om den tills man är nöjd med resultatet.

Vad är ett uppdrag?

Ett uppdrag är en tidsbestämd uppgift som en som lärare skickar till hela eller delar av sin klass från ett digitalt klassrum. Läraren kan till exempel använda uppdrag för att kommunicera läxor eller veckouppgifter. I uppdraget kan läraren bland annat inkludera interaktiva övningar från läromedlet och lägga till egna öppna frågor. Uppdraget syns på startsidan i elevens digitala läromedel.


Kom igång med din digitala produkt

 Jag kan inte hitta Min bokhylla?

Gå direkt till studentlitteratur.se/minbokhylla och logga in.

Ett annat alternativ är att gå till  studentlitteratur.se, logga in och därefter välja Min bokhylla i panelen som visas. 

 Hur skapar jag ett konto?

För att kunna aktivera den digitala produkten måste du skapa ett konto och logga in.

Gå till studentlitteratur.se/minbokhylla. Klicka på Skapa konto och fyll i formuläret. Du avslutar med att markera att du tagit del av Studentlitteraturs hantering av personuppgifter och väljer därefter Skapa konto. Nu är ditt konto skapat och du har blivit inloggad i Min bokhylla. 

 Hur aktiverar jag min digitala produkt?

När du skapat ditt konto kan du läsa allt om hur du aktiverar ditt digitala material här.

 Vart hittar jag aktiveringskoden?

Aktiveringskoden hittar du på insidan av bokens omslag eller så har du fått den via e-post. Här kan du se hur du gör för att aktivera en produkt.

 Jag har köpt en helt eller delvis digital produkt, hur kommer jag åt den?

För att kunna aktivera den digitala produkten måste du skapa ett konto och logga in.

Gå till studentlitteratur.se/minbokhylla. Välj Skapa konto och fyll i formuläret. Du avslutar med att markera att du tagit del av Studentlitteraturs hantering av personuppgifter och väljer därefter Skapa konto. Markera om du är Elev/Student eller Lärare/Annat yrke. Nu är ditt konto skapat och du är inloggad i Min bokhylla.

Nu ska du aktivera din digitala produkt. Välj Aktivera produkt och skriv in aktiveringskoden. Aktiveringskoden hittar du på insidan av bokens omslag eller så har du fått den via e-post. Här kan du se hur du gör för att aktivera en produkt.

 Hur loggar jag in?

Vill du nå Min bokhylla och dina digitala produkter?

Gå direkt till studentlitteratur.se/minbokhylla och logga in. Ett annat alternativ är att välja Logga in överst på någon sida på studentlitteratur.se och därefter välja Min bokhylla. 

Vill du nå Mina sidor eller handla i vår webshop?

Logga in överst på sidan och fortsätt navigera på studentlitteratur.se som vanligt. Mina kataloger, profiluppgifter etc. hittar du i panelen som fälls ut när du klickar på ditt namn.

 Jag har glömt mitt lösenord, vad gör jag?

Vi hjälper dig. Klicka här och fyll i ditt användarnamn eller din e-postadress så skickar vi ett nytt lösenord.

Om du är elev och under 12 år kan din lärare hjälpa dig med dina inloggningsuppgifter via Klassrummet.


Kom igång med digitala läromedel i en klass

Jag är lärare och ska använda ett digitalt läromedel i min klass. Hur skapar jag konton till eleverna?

Eleverna kan själva skapa konto. Se här hur de gör det.

Vill du som lärare skapa konton åt dina elever kan du se här hur du gör det.

Jag är lärare och mina elever har ingen egen e-postadress, hur hanterar jag det?

Du kan använda samma e-postadress till flera elevkonton. Eftersom e-postadressen enbart används när man önskar ändra till ett nytt lösenord så kan du som är lärare exempelvis använda din egen e-postadress för samtliga elevkonton. Det går att ändra e-postadress om eleverna får en egen längre fram.

Jag är lärare och ska använda ett digitalt läromedel i min klass. Hur aktiverar jag läromedlet till eleverna?

Eleverna kan själva aktivera sina läromedel. Se här hur de gör det.

Vill du som lärare aktivera läromedel åt dina elever kan du se här hur du gör det. 


Kom igång och använd klassrum

Jag är lärare och vill skapa klassrum, hur gör jag?

Klassrum skapar du i Min bokhylla. Logga in i bokhyllan och välj Skapa nytt klassrum. Ge klassrummet ett namn och välj läromedel/läromedelsserie för klassrummet. Gå vidare med Skapa.

Här kan du se hur du går tillväga för att skapa klassrum.

Jag är lärare och jag kan inte se Skapa klassrum i Min bokhylla, hur kommer det sig?

I Min bokhylla visas Skapa klassrum så snart du aktiverat ett läromedel som det går att koppla ett klassrum till. Du måste ha ett elevpaket aktiverat, det räcker inte med lärarhandledningen.

För att skapa klassrum måste man vara registrerad som användartyp Lärare F-6, Lärare 6-9 eller Lärare gymnasium/vuxenutbildning. Om du registrerat dig som Elev, Lärare universitet och högskola eller Annat när du skapade ditt konto behöver du kontakta oss för att ändra användartyp.

Kontakta oss här, så hjälper vi dig.

Jag är lärare och vill att eleverna själva ska gå med i mitt klassrum. Hur gör de det?

Eleven behöver ha ett digitalt läromedel aktiverat som ingår i klassrummet för att kunna gå med. Eleven kan själv aktivera det digitala läromedlet efter att ha loggat in i bokhyllan. När det är klart väljer eleven sitt namn överst på sidan. I panelen som visas väljer eleven Gå med som elev i klassrum och skriver in klassrumskoden i rutan.

Klassrumskoden hittar du som lärare i ditt klassrum eller på det aktuella klassrumskortet i Min bokhylla.

Mina elever ska gå med i mitt klassrum. Var hittar jag klassrumskoden?

Klassrumskoden hittar du som lärare i ditt klassrum. Det visas till vänster på en lite större skärm eller underst på sidan på en lite mindre skärm som exempelvis en stående surfplatta eller mobiltelefon.

Du kan också se klassrumskoden på det aktuella klassrumskortet i Min bokhylla.

Jag är lärare och vill lägga till eleverna i mitt klassrum. Hur gör jag det?

Under Elever i klassrummet hittar du Lägg till elever.

Elever som redan har kontoStudentlitteratur kan du lägga till genom att:

 • Importera elever från ett av dina tidigare klassrum.
 • Koppla elever med hjälp av deras användarnamn eller e-postadress.

 

Om dina elever inte har konto, behöver du skapa nya konton till dem. Välj alternativet Skapa konton åt nya elever. Du kan skapa konton till en eller flera elever samtidigt och när det är klart kopplas eleven/eleverna automatiskt till ditt klassrum.

Här kan du se hur det går till att lägga till elever i klassrummet.


Hantera inloggningsuppgifter

Jag är lärare och behöver ha ordning på mina elevers inloggningsuppgifter. Hur gör jag det smidigast?

Om du skapar ett klassrum är det lätt för dig som lärare att ha ordning på elevernas inloggningsuppgifter.

När du skapar konto till eleverna väljer du att skapa en pdf med inloggningsuppgifter. Där finns både användarnamn och lösenord med. Pdf:en kan du spara eller skriva ut.

Om eleverna redan har konto hos Studentlitteratur kan du skriva ut inloggningsuppgifter med användarnamn och en tom rad där du/eleven skriver in lösenordet för hand.

Tänk på att alltid hantera inloggningsuppgifter med aktsamhet så att ingen obehörig får tag i dem.

Jag är lärare och min elev har glömt sitt lösenord. Hur kan eleven få ett nytt lösenord?

Om din elev är under 12 år kan du som lärare ge eleven ett nytt lösenord via klassrummet. Gå in under Elever. Klicka på elevens namn i listan. Elevkortet öppnas och om eleven har registrerat sitt födelseår kan du ge hen ett nytt lösenord.

Om eleven är äldre än 12 år kan eleven få ett nytt lösenord, om hen anger sitt användarnamn eller den e-postadress som finns registrerad på kontot. Gå till Logga in och välj Glömt ditt lösenord? Följ instruktionerna där.


Digitala produkter

Min digitala produkt finns inte i Min bokhylla, vad gör jag?

Det kan finnas flera orsaker till att du inte ser din produkt.

 1. Din digitala produkt är kopplad till det användarnamn du använde när du aktiverade produkten. Om du har skapat flera användarkonton hos oss kanske du loggat in med ett annat än det du var inloggad på när du aktiverade produkten? Du kan ta reda på vilka användarkonton du har hos oss genom att gå till Logga in och välja Glömt ditt lösenord? och där skriva in din e-postadress. Finns det flera användarnamn på samma e-postadress visas de då i en lista.
   
 2. Din aktiveringskod kan ha aktiverats av någon annan. Det kan vara fallet om du exempelvis går i grund- eller gymnasieskolan och böckerna används av många elever eller ”ärvs” mellan årskurserna. Hör med din lärare om du är osäker.
   
 3. Din aktiveringskod kan ha löpt ut. Giltighetstiden beror på vilken produkt du har. Du kan se hur lång giltighetstid koden har på insidan av bokens omslag eller så kan du logga in och kontrollera kodens giltighetstid på studentlitteratur.se/kod.

 

Du kan alltid kontakta oss här, så hjälper vi dig.

 Jag har redan ett konto och har nu köpt en ny digital produkt, hur gör jag?

Du kan aktivera flera produkter i din bokhylla. Logga in i din bokhylla med ditt användarnamn och lösenord precis som vanligt. Välj Aktivera produkt och skriv därefter in aktiveringskoden. 

 Jag aktiverade koden för en tid sedan, hur gör jag nu för att nå min digitala produkt?

Du hittar din digitala produkt i Min bokhylla.

Gå till studentlitteratur.se/minbokhylla och logga in. Eller logga in och välj Min bokhylla i panelen som fälls ut. Var noga med att logga in med det användarnamn och lösenord du använde när du aktiverade produkten. 

 Jag får beskedet att min kod redan är aktiverad, vad gör jag?

Om du inte själv aktiverat koden, kontakta oss via vårt kundsupportformulär så får du besked.

 Jag är elev och undrar om jag förlorar anteckningar, understrykningar m.m när jag får en ny kod?

Nej, får du en ny kod ligger fortfarande dina personliga anteckningar, understrykningar m.m. kvar i produkten eftersom dessa är kopplade till ditt konto, inte till koden.

Jag har köpt och aktiverat min produkt men det kommer bara upp en blank sida på min mobil.

Ett fåtal av våra digitala läromedel kräver Adobe Flash Player och fungerar därmed inte på mobiltelefoner och surfplattor. Då visas tyvärr bara en tom, vit sida. Prova att logga in på en dator istället.


Prova och köpa produkter

 Jag är lärare och önskar provexemplar, hur gör jag?

För att beställa ett provexemplar krävs att du är inloggad eller skapar ett konto hos oss. Logga in och sök därefter fram den titel du är intresserad av. Välj fliken Prova (alldeles under bokens omslagsbild) och klicka på Lägg provexemplar i kundvagnen. Provexemplaret läggs då i din kundvagn till pris 0 kronor. Därefter genomför du beställningen genom att klicka på Visa kundvagn och sedan Till kassan som vid ett vanligt köp. Du kan givetvis lägga till andra produkter i din kundvagn som du vill prova eller köpa vid samma beställning innan du går till kassan.

Bok - Boken skickas till den adress du uppgivit.

Boken skickas till den adress du uppgivit. På insidan av bokens pärm finns en aktiveringskod som du använder för att få tillgång den digitala produkten.

En aktiveringskod skickas till den e-postadress som du uppgivit vid beställning som du använder för att få tillgång till den digitala produkten.

 

Finns det inget provexemplar att beställa på fliken Prova så kan du välja Provläs för att få ett digitalt smakprov.

Observera att erbjudandet om provexempelar endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) samt riktar sig till dig som är verksam i Sverige.

Välkommen att kontakta kundservice på kundservice@studentlitteratur.se eller på 046-31 21 00 om du har frågor.

 Jag är student och vill endast köpa aktiveringskoden till en produkt, hur gör jag?

I dagsläget säljer Studentlitteratur inte enstaka aktiveringskoder till kurslitteratur. Koden kan endast erhållas tillsammans med köpt produkt.

Jag är lärare i grundskolan eller på gymnasiet och min licens för ett digitalt läromedel går snart ut. Jag vill fortsätta använda läromedlet, hur gör jag?

För att förnya det digitala läromedlet erbjuds tre alternativ. Välj det som passar dig bäst.

 • Ett digitalt elevpaket med en enanvändarlicens som gäller i ett år från aktiveringsdatum. Ett digitalt elevpaket passar dig som t.ex. undervisar i mindre klasser eller som tidigare köpt det digitala läromedlet tillsammans med en bok som fortfarande används. (Se här vilka produkter som finns i digitala elevpaket).
 • Ett digitalt klasspaket med en klasslicens som gäller i ett år från aktiveringsdatum och kan användas av upp till 30 elever. Ett digitalt klasspaket passar dig som t.ex. undervisar i större klasser, använder samma läromedel som andra klasser på skolan eller som tidigare köpt det digitala läromedlet tillsammans med en bok som fortfarande används. (Se här vilka produkter som finns i digitala klasspaket).
 • Ett nytt elevpaket med bok + digital produkt med en 4-årslicens. Ett nytt elevpaket med bok + digital produkt passar dig som vill komplettera den digitala produkten med en bok eller om dina tidigare böcker är utslitna. Aktiveringskoden för den digitala produkten är giltig i fyra år och kan ärvas mellan elever tillsammans med boken.

 Jag är lärare i grundskolan eller på gymnasiet. Jag undrar vilka produkter som finns som digitala elev- och klasspaket?

Här kan du se en komplett lista över läromedel som finns som digitala elev- och klasspaket med 1-årslicenser.

 Jag har kundnummer hos Studentlitteratur men saknar konto på webben. Hur gör jag?

Även om du sedan tidigare är kund hos Studentlitteratur och har ett kundnummer, måste du registrera dig som användare första gången du vill handla via vår webbplats. Sök upp den titel du vill beställa och lägg i varukorgen. Därefter väljer du Visa kundvagn och Till kassa. Där kommer du att få dialogen Logga inMina sidor och kan skapa ett konto. I nästa steg väljer du kundkategori. I varukorgen ser du då de rätta uppgifterna baserat på dina uppgifter och din kundkategori. Därefter slutför du köpet.

Vilken kundkategori tillhör jag?

För att vi ska kunna hantera ditt köp av produkt eller din beställning av provexemplar, så måste vi veta vilken kundkategori nedan du tillhör.

I alla beställningar från offentlig sektor som ska betalas mot faktura måste du som beställare uppge GLN-nummer. GLN-numret säkerställer att vår e-faktura kommer till rätt mottagare inom din organisation.

Privatperson, student eller elev

Förskolelärare

F-6 lärare

F-9 lärare

6-9 lärare

Gymnasie-/vuxenutbildning-/folkhögskolelärare

Universitets- och högskolelärare

Utbildningsföretag

Återförsäljare

Företag eller organisation

 

Observera att du endast kan beställa provexemplar som lärare och då enbart produkter som är relevanta för din undervisning (nivå och ämne). Välkommen att kontakta kundservice på kundservice@studentlitteratur.se eller på 046-31 21 00 om du har frågor.

Du som inte tycker att du passar in i kategorierna ovan kan bli kund i någon av kategorierna privatperson eller företag. Du behöver då inget godkännande från vår kundtjänst utan kan handla via kortbetalning direkt. Dina adressuppgifter anger du när köpet slutförs.

 Vad är GLN-nummer?

GLN, Global Location Number, är ett unikt nummer som säkerställer att en e-faktura hamnar hos rätt mottagare. Inom offentlig sektor är det numera krav på att leverantörer ska skicka e-faktura. För att vi ska kunna skicka e-faktura till dig som arbetar i offentlig sektor behöver du uppge både organisationsnummer och GLN-nummer. Vänd dig till din ekonomiavdelning om du har frågor om din organisations GLN-nummer.


Utbildningar

 Jag har bokat en utbildning, när kommer min biljett?

Biljetter skickas via e-post cirka 2 veckor innan utbildningstillfället. Kika en gärna extra en extra gång i din e-post så att du inte missat!

 Hur vet jag när sista anmälningsdag infaller för en utbildning?

Normalt sett så stängs anmälan till våra utbildningar 4-5 dagar innan utbildningstillfället. Men du är alltid välkommen kontakta vår kundservice för att undersöka möjligheten att platser ändå finns kvar.

 Varför framgår inte alltid vilken lokal utbildningar ska hållas i på webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt skall få chansen att delta, det innebär att vi ibland avvaktar med att fastställa lokal för att inte vara begränsade av utrymme.

 Vad kostar det att boka en utbildning för exklusivt för min arbetsplats?

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Då kan vi tillsammans göra en behovsanalys och säkerställa att du får det upplägg som är bäst för er samt ge en prisuppgift!


Mina registrerade uppgifter hos Studentlitteratur

 Kan jag ändra mina uppgifter?

Du kan ändra följande registrerade uppgifter under Min profil när du är inloggad.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/skola

Följande uppgifter behöver du kontakta oss för att ändra:

 • Kundtyp (vid köp)
 • Användartyp (för digitala produkter där man valt elev/student eller lärare/annat yrke)
 • Födelseår

Kontakta oss här, så hjälper vi dig.

 Kan jag radera mitt användarkonto?

Nej, du måste vända dig till oss för att få hjälp med att göra detta. Kontakta oss här, så hjälper vi dig.

 

 

 

 

Min kundvagn

Din kundvagn är tom för tillfället. Titta gärna genom vårt utbud och se om det är något som faller dig i smaken.

Din varukorg innehåller artiklar som det inte finns tillräckligt många exemplar av i lager. Till privatpersoner och andra kunder som önskar betala med kort kan vi tyvärr inte expediera order där inte allt finns i lager. Andra kundkategorier kan välja betalningssätt ”Faktura”. Resterande artiklar kommer då att skickas så snart som möjligt.