Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Hemkomstens ekonomi – Företagande bortom erövring

Intervju med Matilda Dahl, Jenny Helin & Elisabeth Ubbe

Forskare har under en längre tid pekat på att många av de problem vi har i dag – klimatkris, artdöd, monokultur, ekonomisk ojämlikhet och politisk populism – är en direkt konsekvens av de idéer om expansiv erövring som många företag drivs av idag. Med boken Hemkomstens ekonomi – Företagande bortom erövring vill författarna visa upp en annan bild av företagande, ett företagande som bygger på hyperlokala gemenskaper, att ta hand om det redan existerande och att komma hem i sitt företagande.

Hemkomstens ekonomi utgår från studier av entreprenörer genomförda av Jenny Helin och Matilda Dahl. Tillsammans med fotografen Elisabeth Ubbe åskådliggör de i sin bok tre företagarporträtt där text och foton sammanfogas för att skapa en helhetsbild.

– Vi ville skriva en annorlunda bok i företagsekonomi, en mer mänsklig, en bok som kan beröra. Det var också viktigt för oss att lyfta fram det slitiga oglamorösa dagliga hårda arbetet som några av de företagare vi mött i våra studier genom åren utför. Och koppla detta till existentiella, filosofiska frågor om hur vi vill leva våra liv, och vad som egentligen betyder något, när det kommer till kritan, säger Matilda Dahl.

Författarna vänder sig inte emot företagande i sig utan mot den företagslogik som dominerar idag – erövringens logik. Denna erövringens logik påverkar hur vi ser på framgångsrikt företagande, vilka företagsledare vi ser som hjältar, vilka drömmar vi beundrar och vilka affärsmodeller som inspirerar oss. Samtidigt som denna logik varit starkt påhejad så har även kritik rests mot den och dess effekter på vårt samhälle.

– Vi ser idag ett stort behov av att tänka om, och tänka nytt, kring hur vi ser på företagande. Samtidigt som kritiken har rests under flera år har det varit ont om förslag kring hur vi bör tänka om. Utifrån forskning med entreprenörer såg vi en form av företagande som bygger på hyperlokal gemenskap där företagare med omsorgsfull hand upprätthåller sina verksamheter, i ett pågående drömmeri som ger kraft att fortsätta driva sina företag. Det vill säga, istället för krafter som sprider ut och tar över för hemkomstens ekonomi samman, fördjupar, och förankrar, säger Jenny Helin.

I sina studier fann de två forskarna att hemkomstens ekonomi bygger på hela andra krafter än erövringens, det är varken pengar, tillväxt eller maximering som är det viktiga. Det viktiga är att kunna leva det liv man vill leva, på den plats och med de människor som man vill leva med. Dessa ”hemkomstens företagare” verkar utifrån den platsen där de verkar för att skapa värde i den omgivningen där de lever. Ekonomin skapas i gemenskap och bygger på att ta vara på existerande resurser i ett kontinuerligt omhändertagande.

Ett flertal av de företagare som deltagit i studierna skildras i boken av fotografen Elisabeth Ubbe som hoppas att hennes bilder, i kombination med texten, ska kunna bidra till fördjupad kunskap och till en lust att tänka om kring ekonomi.

– I formgivningen har jag utgått från mina möten med företagarna och med Jenny och Matilda samt den förståelse jag fått för deras forskning. Själva tanken med boken är ju att skapa en helhet där de olika delarna samverkar och därmed kommunicerar något annat – mer – än den vanliga läroboken i företagsekonomi.

Hemkomstens ekonomi är inte ny, säger Jenny Helin. Men den har tidigare inte artikulerats och därför inte heller värderats. Med denna bok hoppas de kunna bidra med en omskrivning av vad ett gott företagande är och bör vara och uppmärksamma hur vår syn på företagande påverkar samhället i stort.

– För oss har hemkomstens ekonomi en existentiell, själslig, dimension som erövringen inte har. Det handlar också om att åter-humanisera den avhumaniserade ekonomin där människors och världens välmående sätts på undantag i jakten på maximering, tillväxt och vinster, av något så icke-levande som pengar och kapital, säger Matilda Dahl.

Hemkomstens ekonomi riktar sig till lärare och studenter som är intresserade av företagande men också till en intresserad allmänhet som är trött på samhällets ekonomisering och på dyrkan av tillväxt.

Fotografier: Privat, Anders Andersson, Jenny Frejing

Nyfiken på författarna?

Läs mer om Matilda Dahl, Jenny Helin och Elisabeth Ubbe.