Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ann S Pihlgren

Kapitelförfattare

Författare

Redaktör

Sakgranskare

Kursledare

Ann S. Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hennes forskningsintresse rör barns och elevers tankeutveckling och samspel samt didaktiska frågor. Hon är aktuell inom Skolverkets Läslyftet och läroplansdelen för fritidshem och har skrivit ett antal pedagogiskt inriktade böcker. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, kvalitetsutvecklare och förvaltningschef samt som studierektor och lärarutbildare vid Stockholms universitet. Ann S. Pihlgren tilldelades 2020 Läromedelsförfattarnas pris i kategorin Kurslitteratur. Juryns motivering löd: ”Ann S. Pihlgren är ett välkänt namn inom pedagogikforskningen och på Sveriges lärarutbildningar. Hon är också omtyckt bland lärare och skolledare runtom i Sverige. Hennes böcker används såväl som kurslitteratur på lärarutbildningar som komptensutvecklingsböcker bland lärare. Hon lyckas på ett fantastiskt sätt förena vetenskapligt tänkande med golvets realitet, därav hennes popularitet i båda världarna. Hon gör det dessutom med ett stort hjärta för både barn och vuxna i skolan.”

Ann S. Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hennes forskningsintresse rör barns och elevers tankeutveckling och samspel samt didaktiska frågor. Hon är aktuell inom Skolverkets Läslyftet och läroplansdelen för fritidshem och har skrivit ett antal pedagogiskt inriktade böcker. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, kvalitetsutvecklare och förvaltningschef samt som studierektor och lärarutbildare vid Stockholms universitet. Ann S. Pihlgren tilldelades 2020 Läromedelsförfattarnas pris i kategorin Kurslitteratur. Juryns motivering löd: ”Ann S. Pihlgren är ett välkänt namn inom pedagogikforskningen och på Sveriges lärarutbildningar. Hon är också omtyckt bland lärare och skolledare runtom i Sverige. Hennes böcker används såväl som kurslitteratur på lärarutbildningar som komptensutvecklingsböcker bland lärare. Hon lyckas på ett fantastiskt sätt förena vetenskapligt tänkande med golvets realitet, därav hennes popularitet i båda världarna. Hon gör det dessutom med ett stort hjärta för både barn och vuxna i skolan.”