Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitalt utbildningspaket

Undervisning i förskolan

Här kan du beställa och aktivera ditt digitala utbildningspaket. Köp av ett paket gäller för en deltagare. Antalet köpta paket ska motsvara det antal personer som ska delta i utbildningen. När du genomför din beställning accepterar du dessa villkor.
Information

Föreläsare:

Ann S Pihlgren

ISBN:

9789144161761

Utgivningsår:

2022

Artikelnummer:

45657-DK01

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Undervisning är ett viktigt område i förskolan. I själva verket är undervisning det enda verktyg som förskolans personal har för att påverka ett lärande i barngruppen. Undervisningen är också viktig för att förskolan ska kunna fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag att se till att alla barn har lika möjligheter att ta sig an livet. Undervisningsbegreppet har först på senare år börjat användas i samband med förskoleverksam...

Läs mer

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Undervisning är ett viktigt område i förskolan. I själva verket är undervisning det enda verktyg som förskolans personal har för att påverka ett lärande i barngruppen. Undervisningen är också viktig för att förskolan ska kunna fullfölja sitt kompensatoriska uppdrag att se till att alla barn har lika möjligheter att ta sig an livet. Undervisningsbegreppet har först på senare år börjat användas i samband med förskoleverksamheten, i den senaste revideringen av förskolans läroplan Lpfö 18. Det kan därför finnas anledning att särskilt reflektera över och definiera vad vi menar med undervisning i förskolans kontext. MåLGRUPP Personal i förskolan MÅL Att ge personalen i förskolan kunskap och trygghet när det gäller begreppen undervisning och lärande med specifik inriktning mot språkutvecklande undervisning för att därigenom uppfylla läroplanens intentioner. INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Utbildningen består av tre filmer samt ett antal diskussionsfrågor som presenteras i filmerna. I filmerna ges tillfällen för att pausa och samtala kring eller reflektera över frågorna. I planeringsmaterialet presenteras dessutom tillhörande för- och efterarbetesmaterial, fördjupningsfrågor samt en planeringsmall. Utbildningspaketet innehåller följande filmer: • Film 1: Undervisningsuppdraget (61 minuter) - om begreppen undervisning och lärande, om nuvarande och proximal utvecklingszon, undervisande förhållningssätt, didaktiska positioner mm. • Film 2: Planera och utvärdera lärandet i förskolan (39 minuter) - om planering, utvärdering av lärande, dokumentation och analys samt övergångar mellan verksamheter mm. • Film 3: Språkutvecklande arbetssätt i förskolan (49 minuter) - om hur man kan arbeta språkutvecklande med högläsning, berättande, lek och drama samt med metaspråklig förståelse. För en fördjupande process finns möjlighet att arbeta med artikelläsning och fler filmer genom Förskoleforum både som för- och efterarbete. Förskoleforum ingår inte, utan köps separat. Det är möjligt att genomföra hela utbildningen på en förmiddag men den kan också delas upp och genomföras under en längre period i den takt som passar er. Utbildningen lämpar sig både för arbete i grupp men kan också fungera som kompetenshöjning för den enskilde. TIPS PÅ UTBILDNINGSPAKET Pihlgren, Ann S (2022). Att leda språkutveckling i förskolan. Digitalt utbildningspaket. Lund: Studentlitteratur SÅ HÄR KÖPER DU PRODUKTEN Beställ och aktivera ditt digitala utbildningspaket direkt på webben. Köp av ett paket gäller för en deltagare. Antalet köpta paket ska motsvara det antal personer som ska delta i utbildningen och antalet genererade koder motsvarar antalet köpta paket. Giltighetstiden för en kod är 6 månader från aktivering om inget annat överenskommits i separat avtal med säljare. Om ni är 10 eller fler deltagare kan du be om en offert för ett rabatterat pris. Det gör du enkelt genom att fylla i dina uppgifter det formulär som automatiskt visas när du klickar i 10 personer eller fler i beställningsrutan. Vid frågor kontakta uppdragsutbildning@studentlitteratur.se.

Stäng
 ;