Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Digitalt utbildningspaket

Professionella begrepp i förskolan

Här kan du beställa och aktivera ditt digitala utbildningspaket. Köp av ett paket gäller för en deltagare. Antalet köpta paket ska motsvara det antal personer som ska delta i utbildningen. När du genomför din beställning accepterar du dessa villkor.
Information

Föreläsare:

Ann S Pihlgren

ISBN:

9789144161846

Utgivningsår:

2022

Artikelnummer:

45697-DK01

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Ett professionellt yrkesspråk är en viktig ingrediens i all yrkesutövning, inte minst inom akademiska yrken som exempelvis förskollärare. Genom de professionella begreppen kan förskollärare och personal analysera och gemensamt reflektera över samt utveckla företeelser i förskolan utifrån beprövad erfarenhet och forskning. De professionella begreppen är alltså en del i förskolans och förskollärarens professionella uppdrag ...

Läs mer

Digitalt utbildningspaket som du och din personal gör i er egen takt. Ett professionellt yrkesspråk är en viktig ingrediens i all yrkesutövning, inte minst inom akademiska yrken som exempelvis förskollärare. Genom de professionella begreppen kan förskollärare och personal analysera och gemensamt reflektera över samt utveckla företeelser i förskolan utifrån beprövad erfarenhet och forskning. De professionella begreppen är alltså en del i förskolans och förskollärarens professionella uppdrag och i den vetenskapliga grund som förskolan ska vila på. Utbildningen berör vikten av gemensamma professionella begrepp i förskolans arbete och behandlar också varför förskolan behöver en gemensam professionell begreppsapparat och hur man kan göra för att utveckla en sådan på den egna förskolan. MÅLGRUPP Personal i förskolan. MÅL Att ge personalen i förskolan kunskap och trygghet när det gäller professionella begrepp inom förskolans forskning och verksamhet. Syfte är att därigenom skapa ökad professionalitet samt kunna kommunicera professions-stolthet inom verksamheten samt gentemot föräldrar och övriga intressenter. GENOMFÖRANDE OCH BOKNING Utbildningen består av en film på 51 min, samt ett antal diskussionsfrågor som tas upp i filmen. För fördjupande process så finns möjlighet att arbeta med artikelläsning genom Förskoleforum både som för- och efterarbete. Förskoleforum ingår inte, utan köps separat. Beställning av utbildning görs via knappen ”bokningsförfrågan” eller genom att mejla uppdragsutbildning@studentlitteratur.se. Vid frågor kontakta kundansvarig (se längst ner på sidan).

Stäng
 ;